Teknisk grundlag for firmapensionskasser 2013

23-01-2013

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

Teknisk grundlag for firmapensionskasser 2013

 

Selskab

Dato

Beskrivelse

Link

Brødrene Dahl A/S's Pensionskasse 08.04.2013 Beregningsgrundlaget for opgørelse af de regnskabsmæssige pensionshensættelser pdf
  28.10.2013 Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
Cerestar Scandinavia's Pensionskasse 10.01.2013 Endelige bonussatser for 2011 pdf
  10.01.2013 Foreløbige bonussatser for 2013 pdf
  12.04.2013 Beregningsgrundlaget for opgørelse af de regnskabsmæssige pensionshensættelser pdf
  12.04.2013 Endelige bonussatser for 2012 pdf
  27.08.2013 Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionsbidrag, udtrædelsesgodtgørelse og kapitalværdien af den optjente pension samt i grundlaget for beregning af pensionshensættelser. pdf
  16.12.2013  Foreløbige bonussatser for 2014  pdf 
Danmarks Nationalbanks Pensionskasse under afvikling  20.12.2013  Opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi ultimo 2013  pdf 
DFDS Pensionskasse 16.01.2013 Realisationsrisiko og ændring af dødelighedsparametre i hensættelsesberegningen pdf
Ford Motor Company's Pensionskasse 08.04.2013 Opgørelsesgrundlaget pdf
  05.11.2013  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser pdf 
IBM Pensionsfond (pensionskasse) 20.12.2013  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse  23.12.2013  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
København Havns Pensionskasse  28.10.2013  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Nykredits Afviklingspensionskasse  20.11.2013  Ændret Teknisk grundlag  pdf 
Pensionsafviklingskassen for Købstædernes almindelige Brandforsikring  20.12.2013  Opgørelsesgrundlag 2013  pdf 
Pensionskassen for Det Classenske Fideicommis (Afviklingskasse)  18.12.2013  Ændret grundlag til beregning af pensionshensættelser  pdf 
Pensionskassen for Direktører i nogle med sparekassen Bikuben fusionerede sparekasser 30.12.2013  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Pensionskassen for Direktører i Sparekassen SDS  07.11.2013  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Pensionskassen for funktionærer i Roskilde Sparekasse  30.12.2013  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Pensionskassen under Alm. Brand A/S 10.04.2013 Beregningsgrundlag for opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  24.04.2013 Beregningsgrundlag for opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
SAS Pilot og Navigatør Pensionskasse 22.03.2013 Ændring af dødelighed pdf
  27.06.2013 Nyt regulativ pr. 1. april 2013 pdf
  27.12.2013  Ny dødelighed  pdf 
Sparekassen Bornholms Pensionskasse (under afvikling) 08.04.2013 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
  29.08.2013 Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser.  pdf
  28.10.2013  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
Sparekassen Kronjyllands Afviklingspensionskasse 08.07.2013 Nedsættelse af det tekniske grundlags reservegrundlagsrente. Dækning af kravet om hensættelse til en realisationsfond pdf
TDC Pensionskasse  30.12.2013  Justeret dødelighedsgrundlag samt hensættelse til utilregnelighedspensioneringer  pdf 
Xerox Pensionskasse under afvikling 25.01.2013 Indførelse af udtrædelsessandsynlighed ved opgørelse af hensættelser pdf
  11.12.2013  Ændring af dødeligheden i hensættelsesgrundlaget pdf 
  11.12.2013  Bonusrente for 2014 for eventuelle medlemmer  pdf 

 

Senest opdateret 18-02-2014