Teknisk grundlag for firmapensionskasser 2012

02-01-2012

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

Teknisk grundlag for firmapensionskasser 2012

 

Selskab

Dato

Beskrivelse

Link

Brdr. Dahl A/S's Pensionskasse 05.01.2012 Ændring af beregningsgrundlaget for opgørelse af de regnskabsmæssige pensionshensættelser pdf
  05.03.2012 Præcisering af beregningsgrundlaget for opgørelse af de regnskabsmæssige pensionshensættelser pdf
  13.12.2012 Ændring af beregningsgrundlaget for opgørelse af de regnskabsmæssige pensionshensættelser pdf
Carlsbergfondets Pensionsafviklingskasse 24.04.2012 Ændring af beregningsgrundlag som følge af levetidsforbedringer og indregning af realisationsrisiko pdf
Cerestar Scandinavia's Pensionskasse 28.02.2012 Foreløbige bonussatser for 2012 pdf
  28.02.2012 Præcisering af formel for dødsintensiteten pdf
  22.12.2012 Ændring af beregningsgrundlaget for opgørelse af de regnskabsmæssige pensionshensættelser pdf
Danmarks Nationalbanks Pensionskasse under afvikling 07.06.2012 Justering af udgangspunkt for beregning af grundlagsrealrente pdf
  20.12.2012 Realisationsrisiko pdf
Danske Banks Pensionskasse for førtidspensionister 06.01.2012 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
Ford Motor Company's Pensionskasse 30.01.2012 Tegningsgrundlag pdf
  30.01.2012 Opgørelsesgrundlaget pdf
  10.12.2012 Opgørelsesgrundlaget pdf
IBM Pensionsfond (pensionskasse) 19.12.2012 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse 09.11.2012 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
  21.12.2012 Ændert opgørelsesgrundlag (gageforudsætning) pdf
Københavns Havns Pensionskasse 20.01.2012 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
  15.12.2012 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
Nykredits Afviklingspensionskasse 25.01.2012 Finanstilsynets landespændsjusterede diskonteringssats for 10 år anvendes fra 30. december 2011 pdf
  12.12.2012 Ændret opgørelsesgrundlag (dødelighed, opgørelsesrente og sikkerhedsmargen) pdf
Pensionsafviklingskassen for Funktionærer i A/S Dansk Shell i Danmark 20.03.2012 Pensionsforhøjelse for 2012 pdf
Pensionsafviklingskassen for Købstædernes almindelige Brandforsikring 04.04.2012 Opgørelsesgrundlag 2012 pdf
  20.12.2012 Opgørelsesgrundlag 2012 december pdf
Pensionkassen for Direktører i nogle med Sparekassen Bikuben Fusionerede Sparekasser 06.01.2012 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
  28.12.2012 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
Pensionskassen for Direktører i Sparekassen SDS 15.12.2012 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
Pensionskassen for Embedsmænd og Funktionærer i Spare- og Laanekassen for Kolding By og Omegn 06.01.2012 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
  28.12.2012 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
Pensionskassen for Funktionærer i Roskilde Sparekasse 06.01.2012 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
  28.12.2012 Ændert opgørelsesgrundlag pdf
Pensionskassen for Shell-Funktionærer i Danmark 20.03.2012 Pensionsforhøjelse for 2012 pdf
Pensionskassen for Tjenestemænd i Det Classenske Fideicommis (Afviklingskasse) 18.12.2012 Ændret grundlag til beregning af pensionshensættelser pdf
Pensionskassen under Alm. Brand A/S 19.12.2012 Beregningsgrundlag for opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  19.12.2012 Beregningsgrundlag for opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse 30.12.2012 Hensættelse af Realisationsrisiko pdf
Sparekassen Kronjyllands Afviklingspensionskasse 25.05.2012 Nedsættelse af det tekniske grundlags reservegrundlagsrente pdf
Sparekassen Bornholms Pensionskasse (under afvikling) 17.01.2012 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
  13.12.2012 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
TDC Pensionskasse 21.12.2012 Justeret dødelighedsgrundlag, samordnet invaliditetsgrundlag, hensættelse til realisationsrisiko, samt hensættelse til utilregnelighedspensioneringer pdf
Vallø Stifts Afviklingspensionskasse 13.01.2012 Ændret opgørelsesgrundlag pdf
Xerox Pensionskasse under afvikling 20.12.2012 Bonusrente for 2013 for eventuelle medlemmer pdf
  20.12.2012 Ændring af dødeligheden i hensættelsesgrundlaget pdf
  20.12.2012 Realisationstillæg pdf
  20.12.2012 Ændring af teknisk rente pdf

 

 

Senest opdateret 04-04-2013