Teknisk grundlag for firmapensionskasser 2010

04-01-2010

 

Selskab Dato Beskrivelse Link
Berlingske Pensionskasse (Afviklingskasse) 29.11.2010 Reduktion af bonussats pdf
Brdr. Dahl A/S's Pensionskasse 07.05.2010 Bonussatser fra 1. juli 2010 pdf
Cerestar Scandinavia's Pensionskasse 12.04.2010 Endelige bonussatser for 2009 pdf
  26.05.2010 Foreløbige bonussatser for 2010 pdf
  14.06.2010 Endelig bonussatser for 2009 pdf
Danmarks Nationalbanks Pensionskasse under afvikling 26.05.2010 Bidragssuspension ved udnævnelser i 2010 og 2011 pdf
  29.11.2010 Justering af udgangspunkt for beregning af grundlagsrealrente pdf
Den under afvikling værende Pensionskasse i Forenede Kreditforeninger 03.09.2010 Forhøjelse af reguleringstakten i tarif og pensionshensættelser for pensionsydelser, der reguleres efter en lønoverenskomst pdf
IBM Pensionsfond 03.03.2010 Ændret opgørelsesgrundlag (rentekurve og dødelighed) pdf
Jyllands Kreditforenings Afviklingspensionskasse 03.09.2010 Forhøjelse af reguleringstakten i tarif og pensionshensættelser for pensionsydelser, der reguleres efter en lønoverenskomst pdf
Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse 25.06.2010 Ny dødelighed pdf
Pensionsafviklingskassen for Funktionærer i A/S Dansk Shell i Danmark 12.04.2010 Pensionsforhøjelse for 2010  pdf
Pensionsafviklingskassen for Købstædernes almindelige Brandforsikring 21.12.2010 Teknisk grundlag december 2010 pdf
Pensionskassen for Arbejdernes Landsbanks Personale 11.05.2010 Nye satser for 2010 før PAL, betaling for risikounderskud på dødeligheden og heraf afledte rettelser m.m. pdf
  28.10.2010 Teknisk grundlag, grundlag for opgørelse af pensionshensættelser pdf
  29.12.2010 Teknisk grundlag, tarifgrundlag pdf
Pensionskassen for Direktører i nogle med Sparekassen Bikuben fusionerede Sparekasser 25.06.2010 Ændring i beregningsgrundlaget for opgørelse af de regnskabsmæssige pensionshensættelser pdf
  05.10.2010 Ændring i beregningsgrundlaget for opgørelse af de regnskabsmæssige pensionshensættelser pdf
Pensionskassen for Direktører i Sparekassen SDS (under afvikling) 13.12.2010 Ny dødelighed i opgørelsesgrundlag pdf
Pensionskassen for Funktionærer ansat i Roskilde Sparekasse 05.10.2010 Ændring i dødsintensiteten pdf
Pensionskassen for Shell-Funktionærer i Danmark 12.04.2010 Pensionsforhøjelse for 2010 pdf
TDC Pensionskasse 06.05.2010 Teknisk grundlag for TDC Pensionskasse pdf
  22.12.2010 Hensættelse til utilregnelighedspensioneringer i 2011 pdf
  22.12.2010 Ændring i dødelighed i grupperne FTP og JTP pdf
Xerox Pensionskasse 15.12.2010 Bonusrente for 2011 for eventuelle medlemmer pdf
       
 

Senest opdateret 10-02-2011