Teknisk grundlag for firmapensionskasser 2009

31-12-2009

 

Selskab

Dato

Beskrivelse

Link

Berlingske Pensionskasse (afviklingskasse) 23.02.2009 Nyt hensættelsesgrundlag og nyt bonusregulativ pdf
Brødrene Dahl A/S 16.09.2009 Ændring af beregningsgrundlaget for opgørelse af de regnskabsmæssige pensionshensættelser pdf
Cerestar Scandinavia´s Pensionskasse 20.04.2009 Endelige bonussatser for 2008 pdf
  05.11.2009 Ændring af dødsintensiteten i tegningsgrundlaget pdf
  05.11.2009 Ændring af dødsintensiteten i opgørelsesgrundlaget pdf
  05.11.2009 Foreløbig bonussatser for 2009 pdf
DFDS Pensionskasse 26.11.2009 Ændring af beregning af pensionshensættelser pdf
Fyns Telefons Pensionskasse 18.12.2009 Hensættelse til utilregnelighedspensioneringer i 2010 pdf
J.C. Hempel's Pensionskasse 26.02.2009 Ændret diskontering pdf
Jydsk Telefons Pensionskasse 18.12.2009 Hensættelse til utilregnelighedspensioneringer i 2010 pdf
KTAS Pensionskasse 30.04.2009 Hensættelse til utilregnelighedspensioneringer i 2009 pdf
  18.12.2009 Hensættelse til utilregnelighedspensioneringer i 2010 pdf
Pensionsafviklingskassen for Funktionærer i A/S - Dansk Shell i  Danmark 20.04.2009 Pensionsforhøjelse for 2009 pdf
  29.12.2009 Dødelighed styrkes pdf
Pensionskassen for Shell- Funktionærer i Danmark 20.04.2009 Pensionsforhøjelse for 2009 pdf
  29.12.2009 Dødelighed styrkes og administrationsbidrag indføres pdf
  29.12.2009 Bonus i 2009 og 2010 pdf
Xerox Pensionskasse 21.12.2009 Bonusrente for 2010 for eventuelle medlemmer pdf
       
 

Senest opdateret 31-12-2009