Alle har ret til en basal betalingskonto – til tiden

14-03-2023

Finanstilsynet indskærper igen reglerne om basale betalingskonti over for bankerne. Denne gang med budskabet om, at kunden skal modtage svar på sin ansøgning inden for fristen på 10 arbejdsdage.

Selvom Finanstilsynet i april sidste år sendte et brev til alle banker, som indskærpede borgernes ret til en basal betalingskonto, løber ansøgere stadig ind i forhindringer. Finanstilsynet er blevet opmærksom på, at bankernes sagsbehandlingstid kan trække ud, hvilket kan gøre det umuligt for kunden at modtage sin løn eller betale sine regninger i den periode. For at sikre, at bankerne overholder reglerne, igangsatte Finanstilsynet en undersøgelse af udvalgte bankers sagsbehandlingstid for basale betalingskonti. Resultatet af undersøgelsen får nu Finanstilsynet til at give et påbud til en bank, og sende et brev ud til alle banker. Brevet indskærper fristen på 10 arbejdsdage efter banken har modtaget en fuldstændig ansøgning. 

”Vi har set flere ærgerlige historier om basale betalingskonti i medierne, senest om lange sagsbehandlingstider. Det kan vi ikke forstå, for reglerne er klokkeklare. Uret begynder at tikke, når banken har modtaget en ansøgning med alle de oplysninger, som banken skal bruge, og ikke først når banken begynder at se på ansøgningen,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets forbrugerkontor. 

Det magiske ord er ”basal betalingskonto” 

Fristen på 10 dage gælder kun for en basal betalingskonto. Derfor er det den kontotype, man skal bede om, hvis det skal gå hurtigt. 

”Trylleordet, som du som kunde kan sige til banken, er basal betalingskonto. For banken har pligt til at svare på din ansøgning indenfor 10 arbejdsdage, når du har indleveret en fuldstændig ansøgning. Det betyder, at hvis du siger til banken, at du gerne vil åbne en basal betalingskonto, så du f.eks. kan få løn om to uger, så skal banken sætte fart på din ansøgning. Det betyder også, at man som kunde hjælper sig selv ved at være ekstra omhyggelig med at udfylde ansøgningen og hurtigt give banken eventuelle ekstra oplysninger” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen.

Finanstilsynet indskærper dog også over for bankerne, at de skal begynde at behandle en ansøgning om en basal betalingskonto hurtigst muligt og hurtigt kontakte kunden, hvis ansøgningen mangler nødvendige oplysninger. Behandlingen af kunden er ikke ordentlig, hvis ufuldstændige ansøgninger syltes, blot fordi lovgivningen ikke specificerer en tidsfrist.

Kontakt Finanstilsynet med eksempler på smøl

Kunder kan klage til det finansielle ankenævn, hvis kunderne kan bevise, at en lang sagsbehandlingstid har påført dem et økonomisk tab. 

Men uanset om kunderne har fået en basal betalingskonto eller er blevet afvist, kan man orientere Finanstilsynet, hvis man har oplevet sagsbehandlingstider længere end 10 arbejdsdage, fra banken har alle nødvendige oplysninger. Finanstilsynet samler til bunke, og kan give banker et påbud, hvis Finanstilsynet ser en generel tendens til smøl hos en specifik bank. 

Læs orienteringsbrevet til bankerne

Læs påbuddet til Arbejdernes Landsbank

Fakta – Basal betalingskonto

  • En basal betalingskonto giver kunden mulighed for at hæve og indsætte kontanter, gennemføre betalinger med et debetkort med saldokontrol og modtage penge. 
  • En bank kan som udgangspunkt ikke nægte at oprette en basal betalingskonto til en privat kunde, med mindre banken har er en saglig begrundelse. 
  • Banken skal hurtigst muligt, og senest 10 arbejdsdage efter banken har modtaget en fuldstændig ansøgning, oprette en basal betalingskonto eller give et afslag. Banken skal give kunden en begrundelse for afslaget. 
  • Kunder, der har problemer med at få oprettet en basal betalingskonto, kan henvende sig til bankens klageansvarlige. Kontaktmuligheden til den klageansvarlige skal ligge på bankens hjemmeside. 
  • Hvis sagsbehandlingstiden har overskredet 10 arbejdsdage, kan kunden vælge at orientere Finanstilsynets forbrugerkontor om sit problem.
 

Senest opdateret 14-03-2023