God praksis rapport på baggrund af temaundersøgelse om prækontraktuelle bæredygtighedsoplysninger

12-05-2023

Finanstilsynet har offentliggjort god praksis rapport på baggrund af temaundersøgelse om bæredygtighedsoplysninger for fonde, der har bæredygtige investeringer som mål.

Finanstilsynet gennemførte fra juni 2022 til februar 2023 en temaundersøgelse af seks investeringsforvaltningsselskabers (finansielle markedsdeltagere) overholdelse af kravene til bæredygtighedsoplysninger i prospekter og dokumenter med central investorinformation (KIID). Undersøgelsen omfattede otte udvalgte danske UCITS (det finansielle produkt eller produktet) med bæredygtige investeringer som mål. Disse omtales ofte som ”fuldt bæredygtige” fonde.

Undersøgelsen skulle bl.a. afdække, om investorerne modtager de bæredygtighedsoplysninger, som de er berettiget til, og om disse oplysninger er givet på en klar, fyldestgørende og forståelig måde. 

Undersøgelsen viste, at de seks finansielle markedsdeltagere ikke har sikret, at der for de otte finansielle produkter bliver oplyst tilstrækkeligt om bæredygtighedsforhold. Der blev generelt oplyst for overordnet og på flere væsentlige områder var oplysningerne utilstrækkelige, fordi der enten blev oplyst uklart, inkonsistent eller mangelfuldt. 

På baggrund af de utilstrækkelige eller mangelfulde bæredygtighedsoplysninger i prospekterne og KIID har alle seks finansielle markedsdeltagere modtaget påbud fra Finanstilsynet, idet de finansielle markedsdeltagere har ansvaret for at overholde oplysningskravene. De individuelle redegørelser, der beskrev de enkelte påbud, blev offentliggjort den 3. februar 2023. 

Denne rapport gennemgår oplysningskravene og Finanstilsynets væsentligste observationer i undersøgelsen samt uddyber Finanstilsynets forventninger til og identificerede god praksis på området i lyset af sektorens aktuelle modenhedsniveau. Rapporten ligger således i forlængelse af de tidligere offentliggjorte individuelle redegørelser og påbud. 

Bilag 1 indeholder en skematisk gennemgang af både god og utilstrækkelig praksis for efterlevelse af de enkelte oplysningskrav, der indgik i undersøgelsen, med udgangspunkt i Finanstilsynets observationer i undersøgelsen. 

Læs god praksis rapport og bilag 1.

Senest opdateret 12-05-2023