Erhvervsankenævnets kendelse om klassifikation af ejerskifteforsikringer

26-06-2023

Erhvervsankenævnet har afsagt kendelse, som ændrer Finanstilsynets hidtidige praksis.

Erhvervsankenævnet har den 20. juni 2023 afsagt en kendelse, der går imod Finanstilsynets hidtidige praksis om klassifikationen af ejerskifteforsikringer. 
 
Finanstilsynets praksis har indtil Erhvervsankenævnets kendelse været, at ejerskifteforsikringer skulle indplaceres i forsikringsklasse 13 ”Almindelig ansvarsforsikring”, jf. bilag 7 til lov om finansiel virksomhed, og forsikringsbranche 8 ”Almindelige ansvarsforsikring”, jf. bilag I til Solvens II-forordningen.
 
Kendelsen medfører, at forsikringsselskaber for at tegne ejerskifteforsikringer fremadrettet skal have tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed efter forsikringsklasse 9 ”Andre skader på ejendom”, jf. bilag 7 til lov om finansiel virksomhed. Kendelsen medfører endvidere, at forsikringsselskaber ved beregning af deres solvenskapitalkrav fremadrettet skal opgøre ejerskifteforsikringer efter forsikringsbranche 7 ”Brand og andre skader på ejendom”, jf. bilag I til Solvens II-forordningen.
 
Finanstilsynet efterkommer dermed Erhvervsankenævnets kendelse. 
 
Finanstilsynet overvejer, om Erhvervsankenævnets kendelse skal indbringes for domstolene, da kendelsen ændrer på en mangeårig praksis, som baserer sig på EU-regler. 
 
Ud over denne generelle orientering vil Finanstilsynet også direkte orientere de selskaber, som tegner ejerskifteforsikringer.

 

Senest opdateret 26-06-2023