Finanstilsynet forhøjer den maksimale grundlagsrente

06-06-2023

Finanstilsynet har udsendt en bekendtgørelse, der fra den 1. juli 2023 forhøjer den maksimale grundlagsrente til 1,0 pct. Størrelsen har siden den 1. juli 2021 været -0,5 pct., men som følge af stigningen i renteniveauet siden begyndelsen af 2022 og de generelle forventninger til det fremtidige renteniveau forhøjes den maksimale grundlagsrente.

Den maksimale grundlagsrente er den højeste rente, som pensionsselskaberne må anvende, når de udbyder gennemsnitsrenteprodukter, som er de traditionelle garanterede pensionsordninger.

Det er et lovkrav, at grundlaget for livsforsikringsvirksomhed skal være betryggende over for den enkelte kunde. Grundlagsrenten skal fastsættes forsigtigt for at være betryggende. Den maksimale grundlagsrente angiver Finanstilsynets vurdering af den højeste rente, som er forenelig med et betryggende (forsigtigt) grundlag. Formålet med dette forsigtighedskrav er at skabe sikkerhed for, at selskabet kan honorere kundens krav på pensionsydelser. Den maksimale grundlagsrente er således en del af forbrugerbeskyttelsen.

Senest opdateret 06-06-2023