Ny teknologi har potentiale til at øge effektiviteten i afviklingen af værdipapirhandler

23-06-2023

Finanstilsynet har sammen med Deon Digital Denmark A/S og deres samarbejdspartnere Agreena ApS, BEC Financial Technologies a.m.b.a., Capital Market Partners A/S og Københavns Universitet undersøgt, om og under hvilke betingelser Deon Digitals Smart Financial Instruments system (SFI-systemet) kan omfattes af EU’s nye DLT-pilotforordning. Resultatet fra testforløbet i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, FT Lab, viser, at Deon Digitals DLT-handels og afviklingssystem i fremtiden muligvis kan gøre brug af de undtagelsesmuligheder fra gældende regulering, som forordningen muliggør.

DLT kan medføre effektivitetsgevinster 

Deon Digitals SFI-system kan under visse betingelser anvendes til at udbyde både en multilateral handelsfacilitet (en MHF) og en værdipapircentral (en CSD). SFI-systemet kan desuden understøtte dette udbud på en anden måde, end hvad praksis er i dag, bl.a. fordi det bygger på DLT: 

”SFI-systemet automatiserer hele livscyklussen for værdipapirer og giver direkte handelsadgang til investorer og deres rådgivere, banker og fondsforvaltere.  Det kan gennemføre værdipapirhandler inden for få sekunder og eliminerer modparts-, afviklings- og likviditetsrisici for investorer uden behov for tredjeparter. SFI-systemet muliggør desuden fuld transparens og entydig realtidsstatus på de værdipapirer, der handles i systemet, og de bagvedliggende projekter de finansierer. Dermed har systemet indbygget funktionalitet, der bl.a. er værdifuldt i finansieringen af grønne omstillingsprojekter”, siger Fritz Henglein, der er forskningsdirektør i Deon Digital og har været ansvarlig for selskabets deltagelse i FT Lab forløbet.

FT Lab forløbet har bl.a. vist, at brugen af DLT kan gøre op med en række af de efterhandelsaktiviteter, der i dag er med til understøtte, at investorer kan have tillid til, at deres værdipapirhandler gennemføres: 

”Forløbet har vist, at DLT har potentiale til at gøre processerne for værdipapirhandel mere effektive. Vi har også drøftet forskellige forhold, der kræver særlig opmærksomhed både fra et tilsyns- og virksomhedsperspektiv, herunder de udfordringer, der kan være forbundet med en tidsbegrænset regulering”, siger Anders Balling, der som underdirektør for kapitalmarkedsanalyse, bankafvikling og finansiel rapportering i Finanstilsynet har ansvaret for tilsynet med kapitalmarkedsinfrastrukturen i Danmark og DLT-pilotforordningen. 

Selvom FT Lab forløbet har illustreret forskellige potentielle gevinster ved anvendelsen af DLT i kapitalmarkedsinfrastrukturen, så er det fortsat for tidligt at sige noget om, hvorvidt den regulatoriske åbning for anvendelsen af DLT vil ændre måden, vi tænker kapitalmarkedsinfrastruktur på: 

”Dialogen med Deon Digital og deres samarbejdspartnere har givet Finanstilsynet ny indsigt omkring DLT og dets anvendelsesområde. DLT-pilotforordningen er et godt redskab for Finanstilsynet til at få erfaring med DLT i praksis, og derigennem få en bedre forståelse af de risici der følger med”, fortsætter Anders Balling. 

FT Lab har igen vist sig værdifuldt

Et helt centralt spørgsmål i forhold til brugen af DLT i kapitalmarkedsinfrastrukturen er metoden til afvikling af betalingsbenet i værdipapirhandler:

”Drøftelserne i forløbet har bl.a. omhandlet de muligheder, DLT-baserede afviklingssystemer har for at afvikle betalingen i en værdipapirhandel. Det har især rejst spørgsmål fsva. integrationsmulighederne til eksisterende betalingssystemer”, siger Tobias Thygesen, der som kontorchef for Finanstilsynets kontor for Fintech, Betalingstjenester og Governance har ansvaret for FT Lab, og fortsætter: 

”Et oplagt spørgsmål er derfor, om de afviklingsmuligheder DLT-pilotforordningen åbner op for, på sigt kan anses som tilstrækkeligt sikre, eller en bredere implementering af teknologien kræver en gentænkning af integrationsmulighederne til eksisterende betalingssystemer.”

Om end spørgsmål som disse nødvendiggør yderligere forståelse af fordele og ulemper ved teknologien, så har forløbet med Deon Digital igen understreget værdien i et initiativ som FT Lab: 

”FT Labs specialister underkastede SFI-systemet en dybdegående teknisk analyse med en tilsynsmyndigheds fokus på risici. De har været bemærkelsesværdigt aktive og undersøgende, konstruktivt kritiske og opmuntrende i stedet for at have en reaktiv tilgang.  Det er stadigvæk en enorm udfordring for en relativ ’newcomer’ som Deon Digital at bryde ind i den etablerede verden af regulerede værdipapircentraler og børser til trods for vores tunge teknologi- og finansmarkedsekspertise. Uden FT Lab ville det have været umuligt.”, siger Fritz Henglein. 

”Når virksomheder og tilsynsmyndigheder gennem fortrolige og formaliserede rammer kan skabe rum for en uformel dialog, skabes der grobund for gode synergier, hvor begge parter kan lære af hinanden. I dette tilfælde om samspillet mellem DLT, kapitalmarkedsinfrastruktur og -regulering”, afslutter Tobias Thygesen.

Finanstilsynet ønsker, at læringen fra testforløbet skal komme markedet bredt til gode og offentliggør derfor også en orientering om Finanstilsynets syn på DLT-pilotforordningen, og de problemstillinger brugen af DLT i kapitalmarkedsinfrastrukturen rejser.

Læs mere her. 

Senest opdateret 05-07-2023