Orientering om reviderede ESMA retningslinjer om egnethedsvurdering

07-06-2023

ESMA har opdateret sine retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene i MiFID II. Opdateringen vedrører blandt andet de nye krav til at tage hensyn til bæredygtighedspræferencer i egnethedsvurderingen. Retningslinjerne finder anvendelse fra den 3. oktober 2023.

ESMA’s nye retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene i MiFID II er blandt andet blevet ændret som følge af de nye regler om integration af bæredygtighedspræferencer i egnethedsvurderingen af kunder. De nye regler blev indført med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1253, som har fundet anvendelse siden den 2. august 2022.

Retningslinjerne uddyber blandt andet:

  • Indhentning af oplysninger om bæredygtighedspræferencer fra kunder
  • Matching af produkternes bæredygtighedsfaktorer med kundernes bæredygtighedspræferencer
  • Vurdering af bæredygtighedspræferencer i forhold til andre vurderingskriterier i egnethedsvurderingen
  • Kundens mulighed for at justere bæredygtighedspræferencer

ESMA’s nye retningslinjer finder anvendelse fra den 3. oktober 2023, hvor de træder i stedet for de eksisterende retningslinjer fra 2018.

Læs retningslinjerne

 

Senest opdateret 07-06-2023