Crowdfundingtjenesteudbydere skal etablere interne whistleblowerordninger

06-06-2023

Crowdfundingtjenesteudbydere omfattes den 1. juli 2023 af whistleblowerreglerne i lov om finansiel virksomhed. Det betyder, at virksomhederne skal oprette en intern ordning, hvor ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal anonymt kan indberette mulige overtrædelser af den finansielle regulering.

Folketinget vedtog den 4. maj 2023 lov nr. 480 af 12. maj 2023, som bl.a. indebærer, at crowdfundingtjenesteudbydere fremover underlægges de samme whistleblowerregler, som gælder i den øvrige finansielle sektor. 

Da crowdfundingtjenester eksempelvis kan være udsat for risici vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme på samme måde som andre finansielle virksomheder, er det vigtigt at sikre, at de ansatte i udbyderne har mulighed for at indberette mulige overtrædelser af den finansielle regulering direkte til den pågældende virksomhed via en intern ordning. 

Alle crowdfundingtjenesteudbydere omfattes derfor af reglerne i §§ 75 a-75 c i lov om finansiel virksomhed, når lov nr. 480 af 12. maj 2023 træder i kraft den 1. juli 2023. Det indebærer bl.a., at virksomhederne skal oprette en intern ordning, hvor ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal anonymt kan indberette mulige overtrædelser af den finansielle regulering. Virksomhederne kan alternativt vælge at outsource whistleblowerordningen til en ekstern leverandør. 

Herudover indebærer den pågældende lovændring, at crowdfundingtjenesteudbydere med færre end 50 ansatte omfattes af lov om beskyttelse af whistleblowere den 17. december 2023. Samspillet mellem de to regelsæt er nærmere beskrevet i forarbejderne til lov nr. 2382 af 14. december 2021 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love. Finanstilsynet har ikke kompetence til at føre tilsyn med reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere, som falder under Justitsministeriets område. 

Spørgsmål til de pågældende regler i lov om finansiel virksomhed kan fremsendes til postkassen: governance@ftnet.dk

Senest opdateret 06-06-2023