Ny ansøgningsblanket for danske UCITS

04-07-2023

Finanstilsynet har pr. 30. juni 2023 publiceret en ny ansøgningsblanket for danske UCITS.

Ifølge Lov om investeringsforeninger m.v, (”LIF”) samt bekendtgørelser udstedt i medfør af LIF, skal en dansk UCITS:

 • søge om tilladelse til at investere som feederinstitut eller til at skifte masterinstitut, jf. § 12 i LIF
 • søge om godkendelse af ændring af vedtægter og fondsbestemmelser, jf. §§ 15 og 17 i LIF
 • søge om tilladelse til at oprette nye afdelinger, jf. §§ 15 og 17 i LIF
 • indsende meddelelse om etablering af andelsklasser, jf. § 18 i LIF
 • søge om godkendelse af fusion af danske UCITS og afdelinger heraf, jf. § 119 i LIF. 

Den nye ansøgningsblanket erstatter de hidtil tilgængelige blanketter. 

Skemaet skal benyttes af danske UCITS, der omfatter:

 • Investeringsforeninger
 • SIKAV’er
 • Værdipapirfonde

Blanketten indeholder:

 • Tilladelse til at investerer som feederinstitut eller til at investere i et nyt masterinstitut
 • Godkendelse af vedtægtsændringer og fondsbestemmelser
 • Ansøgning om oprettelse af nye afdelinger
 • Meddelelse om oprettelse af andelsklasser i eksisterende afdelinger
 • Tilladelse til fusion af danske UCITS samt afdelinger 

Link til virk.dk: Ansøgningsblanket for danske UCITS 

 

 

Senest opdateret 04-07-2023