EU’s stresstest af kreditinstitutter 2023

31-01-2023

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har i dag formelt igangsat den fælleseuropæiske stresstest 2023. Formålet med stresstesten er at vurdere den europæiske banksektors robusthed i tilfælde af et økonomisk tilbageslag.

Stresstesten vil omfatte omtrent 70 institutter i 16 lande, svarende til omkring 75 pct. af den europæiske banksektors samlede aktiver. Fra Danmark deltager Danske Bank, Nykredit Realkredit, Jyske Bank og Sydbank. 

Stresstesten skal belyse institutternes robusthed over for et stressscenarie, hvor økonomien bliver udsat for et hårdt konjunkturtilbageslag med stigende ledighed og fald i BNP og ejendomspriser.  Scenariet beskriver et forløb med stigende renter som følge af høj inflation.

Resultaterne af stresstesten forventes at blive offentliggjort ultimo juli.

EU-stresstesten 2023 er koordineret af den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder (i Danmark Finanstilsynet), Den Europæiske Centralbank (ECB) og Det Europæiske Systemiske Risikoråd (ESRB).

EBA’s pressemeddelelse

 

Senest opdateret 31-01-2023