DORA-forordningen er trådt i kraft

16-01-2023

DORA-forordningen er offentliggjort i EU-tidende 27. december sammen med bl.a. NIS2 og CER-direktiverne. Det betyder, at forordningen træder i kraft i dag, mandag d. 16. januar.

 

Inden den finder anvendelse for de omfattede virksomheder skal der dog udarbejdes en række delegerede forordninger (RTS’er mv.) og vejledninger.

Forordningen vil finde anvendelse for virksomhederne d. 17. januar 2025.

Europaparlamentet vedtog forordningen d. 9. november 2022 og Rådet fulgte d. 28. november.

ESA seminar om DORA

EBA, ESMA og EIOPA afholder et fælles, åbent seminar om DORA og om processen frem til anvendelsen. Seminaret bliver afholdt;

Mandag d. 6. februar 2023, kl. 9.30 – 15.00

Tilmelding til dette seminar kan ske senest d 31. januar 2023 på et af følgende link;

(ESA’erne opfordrer virksomhederne til at begrænse antallet af deltagere fra hver enkelt virksomhed)

Nye regler om cybersikkerhed i finanssektoren

 

 

Senest opdateret 16-01-2023