Opdaterede principper for fastsættelse af NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter

06-02-2023

Finanstilsynet har udsendt et nyt notat, der beskriver de opdaterede principper for fastsættelse af NEP-krav for ikke-SIFI pengeinstitutter, herunder beregningsmetode og indfasning.

Finanstilsynet skal fastsætte individuelle krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav) til pengeinstitutterne, jf. § 266 i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet har tidligere offentliggjort de overordnede principper for fastsættelse af NEP-kravene, jf. notat af 30. oktober 2017. 

Principperne for fastsættelse af NEP-krav for ikke-SIFI’er er blevet opdateret i anledning af implementeringen af BRRD2 i dansk ret. Principperne afspejler gældende praksis og indeholder kun de nødvendige justeringer som følge af BRRD2. 

Læs notatet: Opdaterede principper for fastsættelse af NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter

 

 

 

Senest opdateret 06-02-2023