Finanstilsynet får formandskabet i ny ESMA-komité

14-02-2023

Finanstilsynets vicedirektør Karen Dortea Abelskov er udpeget som formand for en ny, styrket, permanent komité i European Securities and Markets Authority (ESMA). Den nye komité får ansvaret for regulering af udstedere og bliver etableret som en del af en større omstrukturering af den fælleseuropæiske værdipapirs- og markedstilsynsmyndighed.

ESMA ændrer strukturen for sine stående komitéer og arbejdsgrupper. Formålet med omstruktureringen er at etablere en mere overskuelig og stringent organisation med færre, men styrkede, komitéer. Den ene af de nye stående komitéer får dansk formandskab.

”Jeg er meget glad for at få muligheden for at stå i spidsen for ESMA’s nye stående komité og herigennem bidrage til, at vi har velfungerende kapitalmarkeder på tværs af Europa,” siger Karen Dortea Abelskov, vicedirektør i Finanstilsynet.

Karen Dortea Abelskov har de seneste 4,5 år repræsenteret Finanstilsynet i ESMA’s ledende organ, Board of Supervisors, og skal nu også være formand for det fælleseuropæiske arbejde omkring regulering af udstedere. 

”I de kommende år vil arbejdet naturligt fokusere på rapporteringen på bæredygtighedsområdet og revision af prospektreglerne, hvor vi ser frem til at arbejde med at forenkle prospekterne for udstedere og i forhold til investorer. Vi skal finde den rigtige balance. Det bliver ikke nogen nem opgave, men helt sikkert en spændende opgave,” siger Karen Dortea Abelskov.

Den nye formand er cand.polit. og har gjort karriere i Europakommissionen og Økonomi- og Erhvervsministeriet, inden hun i 2009 kom til Finanstilsynet, hvor hun i 2018 blev udnævnt til vicedirektør med ansvar for tilsynet med kapitalmarkeder. 

Større omstrukturering i ESMA
Omstruktureringen af ESMA omfatter sammenlægninger af komitéer, arbejdsgrupper og task forces. Der vil blandt andet blive etableret tre stående sektorkomitéer for hhv. udstedere, markeder og investeringsforvaltning. Derudover etablerer ESMA også en række såkaldt horisontale komitéer. Hver komité har en række arbejdsgrupper og task forces under sig. 

Den stående sektorkomité for udstedere (Issuers Standing Committee, ISC), som Karen Dortea Abelskov skal lede, har fire arbejdsgrupper, som skal beskæftige sig med hhv. prospekter, finansiel rapportering, rapportering om bæredygtighed og aktionærforhold. Desuden har komitéen en task force med fokus på governance.

Omstruktureringen sker som en del af ESMA’s strategi og gælder fra den 1. januar 2023.

ESMA’s pressemeddelelse om omstruktureringen kan læses her.

(Denne nyhed blev udgivet 16. december. Af tekniske årsager blev den slettet fra finanstilsynet.dk).

Kontaktperson: Jesper Christiansen
Direkte tlf.nr.: 4193 3506
Mail: jech@ftnet.dk

 

Senest opdateret 14-02-2023