Sund virksomhedskultur er nødvendig, men vanskelig

21-12-2023

Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse om sund virksomhedskultur i finansielle virksomheder. Undersøgelsen har indsamlet en række observationer, som alle virksomheder i sektoren kan lade sig inspirere af.

Der har i de senere år været øget fokus på kulturen i finansielle virksomheder. En række negative sager har ført til meget opmærksomhed på, hvordan finansielle virksomheder opfører sig. 

Kulturen i en finansiel virksomhed påvirker blandt andet, hvordan virksomheden behandler sine kunder, om medarbejdere tør sig fra, hvis de oplever lovovertrædelser i virksomheden, eller om man aktivt håndterer problemer eller ignorerer dem.

”Det er vigtigt, at ledelserne i finansielle virksomheder har fokus på god virksomhedskultur, og at de aktivt får arbejdet med kulturen til at leve, så man driver en ansvarlig virksomhed” siger Rikke-Louise Ørum Petersen, Finanstilsynets vicedirektør med ansvar for tilsynet med god virksomhedsledelse. 

Siden 1. juli 2020 har der været krav om, at pengeinstitutter, e-pengeinstitutter og betalingsinstitutter skal have en politik for sund virksomhedskultur. 

Observationer fra undersøgelsen

Finanstilsynet har gennemgået politikken for sund virksomhedskultur i en række udvalgte penge- og betalingsinstitutter. Formålet var at kontrollere om de formelle regler bliver overholdt, og mindst lige så vigtigt at skabe fokus på området, til inspiration for de øvrige finansielle virksomheder.

Blandt de væsentligste observationer kan nævnes:

  • En formel politik for sund virksomhedskultur skaber en struktureret tilgang til at arbejde med virksomhedens værdier og kultur.
  • Det er en effektfuld måde at fremme ønsket adfærd hos medarbejderne, herunder især nye medarbejdere.
  • Det er svært at koble politikken til den konkrete forretningsmodel, og det kan være svært at dokumentere, hvordan politikken bliver efterlevet.

Læs hele teamundersøgelsen om sund virksomhedskultur.

Senest opdateret 21-12-2023