Krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav) for Saxo Bank A/S

21-12-2023

Finanstilsynet fastsætter for første gang et NEP-krav for Saxo Bank A/S, der afspejler, at Saxo Bank A/S er blevet udpeget som SIFI. NEP-kravet fastsættes årligt i henhold til reglerne i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet skal fastsætte individuelle krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav) til pengeinstitutterne, jf. § 266 i lov om finansiel virksomhed.

Saxo Bank A/S blev den 27. juni 2023 udpeget som SIFI. Finanstilsynet fastsætter dermed for første gang et SIFI NEP-krav for Saxo Bank A/S. 

Det generelle afviklingsprincip for SIFI’er er, at de skal kunne restruktureres og vende tilbage til markedet med tilstrækkelig kapitalisering til at sikre markedets tillid.

NEP-kravet for Saxo Bank A/S er fastsat i overensstemmelse med direktiv om genopretning- og afvikling af kreditinstitutter (BRRD2), som blev implementeret i dansk lovgivning med virkning fra den 28. december 2020.

NEP-kravet fastsættes for Saxo Bank A/S som en procentdel af den samlede risikoeksponering for virksomheden og det samlede eksponeringsmål for virksomheden.

Finanstilsynets bestyrelse har behandlet sagen i medfør af § 345, stk. 12, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed, idet sagen er af principiel karakter, fordi det er første gang, Finanstilsynet fastsætter NEP-krav for Saxo Bank A/S som SIFI. 

Reaktioner givet af Finanstilsynets bestyrelse overfor en virksomhed under tilsyn skal offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside sammen med virksomhedens navn jf., § 354 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Link til afgørelsen.

Senest opdateret 21-12-2023