Overgang til BRRD2 for de nordatlantiske SIFIer

15-12-2023

De nordatlantiske SIFIer vil per 1. januar 2024 få deres NEP-krav fastsat efter BRRD2, hvilke offentliggøres i overensstemmelse med § 354 a. i lov om finansiel virksomhed.

At gå fra at få fastsat sit NEP-krav efter BRRD1 til BRRD2 betyder, at for det risikovægtede NEP-krav vil det kombinerede bufferkrav ikke længere vil indgå som en del af NEP-kravet, men som et særskilt krav. Til gengæld vil der også blive fastsat et gearingsbaseret NEP-krav.

 

Senest opdateret 15-12-2023