Hvornår er det legitimt at udsætte offentliggørelse af intern viden?

13-12-2023

En børsnoteret virksomhed skal hurtigst muligt offentliggøre intern viden, medmindre betingelserne for at udsætte offentliggørelsen er opfyldt.

Som det allerede fremgår af Finanstilsynets hjemmeside har børsnoterede virksomheder ret til at udsætte offentliggørelsen af intern viden, når en umiddelbar offentliggørelse sandsynligvis vil skade resultatet af f.eks. pågående forhandlinger. Der vil i så fald være tale om såkaldt legitime interesser. 

Virksomheden skal kunne redegøre for, hvilke legitime interesser der er i forbindelse med udsættelsen.

Finanstilsynet ser af og til, at en børsnoteret virksomhed udsætter offentliggørelse af intern viden med den begrundelse, at virksomheden afventer rådgivning fra certified advisor, advokat, revisor eller andre. Finanstilsynet har også set eksempler, hvor begrundelsen for udsættelsen er, at praktiske forhold skal falde på plads. 

Du kan læse mere om, hvad der kan være legitime interesser i forbindelse med udsættelse af offentliggørelse af intern viden, her.

 

 

Senest opdateret 13-12-2023