Stresstest for forsikring og pension

26-04-2023

Finanstilsynet har udviklet en stresstest på forsikrings- og pensionsområdet. Det er et led i Finanstilsynets strategi 2025 om at sikre robusthed.

Vi gennemfører første version af stresstesten over sommeren 2023. Testen er i første omgang afgrænset til 8 udvalgte selskaber. De berørte selskaber har haft stresstesten i uformel høring i efteråret 2022.

Finanstilsynets stresstest har to spor. Den ene del går på stress af selskabernes solvensposition og den anden del går på stress af kundernes pensionsdepot og -ydelse. Stresstesten er et hårdt konjunkturtilbageslag, hvor inflation og geopolitiske spændinger fører til globale rentestigninger og priskorrektioner på de finansielle markeder.

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) har rutinemæssigt hvert andet år gennemført stresstest af de største europæiske forsikringsselskaber. 

EIOPA’s stresstest sikrer en høj markedsdækning på det europæiske marked, men en lav markedsdækning på det danske marked. De seneste år har to danske livsforsikringsselskaber deltaget i EIOPA’s stresstest. Derudover tager EIOPA’s stresstest ikke højde for nationale forhold, såsom udbredelsen af markedsrenteprodukter på det danske pensionsmarked. Derfor gennemfører Finanstilsynet nu sin egen stresstest.

Finanstilsynets stresstest er ikke en erstatning, men et supplement til de kvartalsvise følsomhedsanalyser, som danske forsikrings- og pensionsselskaber skal udarbejde. Scenariet i en stresstest kan variere fra gang til gang afhængig af risikobilledet, hvorimod følsomhedsanalyserne er uafhængige af det aktuelle risikobillede.

Finanstilsynet vil evaluere på øvelsen, når den første stresstest er gennemført. Der er ikke taget stilling til frekvens og format udover denne første udgave af stresstesten. 

Vejledning.

Indberetningsark.

Senest opdateret 26-04-2023