Accept af cookies fra Finanstilsynet.dk

Finanstilsynet.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra Finanstilsynet.dk igen.

Accepter cookies Læs mere om cookies på Finanstilsynet.dk

Genveje

Virksomheder

Presse

Forbrugere

Vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed.

Læs mere

Vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed.

Læs mere

Forvaltere af alternative investeringsfonde

Nye krav og regler som forvaltere af alternative investeringsfonde skal leve op til.

Læs mere

EMIR

Nye regler om OTC-derivativer, centrale modparter og transaktionsregistre

Læs mere

Tilsynsdiamanten

Tilsynsdiamanten fastlægger 5 pejlemærker, som pengeinstitutter som udgangspunkt bør ligge inden for. Nøgletal og overskridelser opgøres pr. 30/6 og 31/12.

Læs mere

Strategi 2015

18 nye initiativer, som tilsynet med de finansielle virksomheder skal styre efter frem mod 2015.

Læs mere

14.04.2014

Afgørelse vedrørende inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske penge.

Finanstilsynets afgørelse af 13. april 2014. Sagen har været forelagt Formandsskabet for Det Finansielle Råd efter hasteproceduren

03.04.2014

Finanstilsynet lancerer whistleblowertjeneste

Fra i dag kan ansatte i landets finansielle virksomheder henvende sig til Finanstilsynet via en særlig og anonym tjeneste, hvis de har mistanke eller konkrete oplysninger om lovovertrædelser på deres arbejdsplads.

07.04.2014

Ny rapport: 10 veje til lavere omkostninger og bedre afkast i investeringsforeninger

Investeringsforeningerne har en række muligheder for at nedbringe investorernes omkostninger og forbedre afkastet, som ikke bliver udnyttet fuldt ud i dag. Det viser en ny undersøgelse fra Finanstilsynet. Undersøgelsesrapporten udpeger 10 konkrete initiativer til omkostningsreduktioner og forbedring af afkastet, som investeringsforeningernes bestyrelser fremover skal forholde sig aktivt til.

20.03.2014

Ny vejledning skal sikre mere ensartede nedskrivninger

Finanstilsynet har udsendt en ny vejledning, der skal sikre, at pengeinstitutterne anvender en mere ensartet praksis for nedskrivninger efter de regler, der blev indført i 2012 på baggrund af bl.a. Amagerbankens konkurs.

Nyhedscenter

Første revisorer opnår Finanstilsynets certificering

15.04.2014

Finanstilsynet har for første gang offentliggjort en liste over de statsautoriserede revisorer, der har opnået certificering til at påtegne årsrapporter for finansielle virksomheder.

Tilmelding: Sæt først kryds ud for de nyhedsbreve, du gerne vil modtage. Indtast navn og e-mail.

Om os

Finanstilsynets virksomhed kan opdeles i tre hovedområder:

Tilsynsvirksomhed

Finanstilsynet fører tilsyn med de finansielle virksomheder. Tilsyn foregår dels ved fysisk inspektion og ud fra de indberetninger, som virksomhederne foretager til os.

Lovgivning

Finanstilsynet udarbejder regler på det finansielle område. Disse love, bekendtgørelser mv. udgør det juridiske grundlag for Finanstilsynets virksomhed. 

Information

Finanstilsynet har pligt til at offentliggøre visse informationer om tilsynsvirksomhed og lovgivning. Det er dog kun de oplysninger, som ikke er omfattet af en særlig tavshedspligt. Siden juli 2007 er der større åbenhed om f.eks. afgørelser.