Redegørelse om inspektion i Codan Forsikring A/S

26-05-2015

Indledning

Finanstilsynet var i november 2014 på inspektion i Codan Forsikring A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, governance, outsourcing, reassurance, hensættelser, investeringer, det individuelle solvensbehov og kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Codan Forsikring A/S (Codan) er et skadesforsikringsselskab i Codan-koncernen og indgår i RSA-gruppen, som er hjemmehørende i UK. Codan er det tredje største skadesforsikringsselskab i Danmark.  Codan tegner privat- og erhvervsforsikring og har særlig stor koncentration indenfor marine- og vindmølleforsikring.

Den 31. marts 2015 fusionerede Codan med det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa, som fremover vil være Codans filial i Sverige. Den svenske del af forretningen vil udgøre 53% af Codans bruttopræmier. Derudover har Codan en norsk filial, som har oplevet en vækst på 30% fra 2011-2013 og nu udgør 24% af præmieindtægterne.

Selskabets risici indenfor privat, erhverv, marine, ansvar, ulykke, sundhed, motor og vedvarende energi er primært dækket af RSA’s reassuranceprogram i store internationale reassuranceselskaber. Finanstilsynet vurderer, at reassuranceprogrammet dækker selskabets forsikringsmæssige risici.

Finanstilsynet gennemgik selskabets erstatningshensættelser på de enkelte brancher. Der er Finanstilsynets vurdering, at de samlede hensættelser er tilstrækkelige til dækning af de forsikringsmæssige forpligtelser.

Finanstilsynet gennemgik selskabets retningslinjer og politikker for investeringsområdet. Der er fastsat investeringsrammer, benchmark til vurdering af opnåede resultater samt risikomål. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Codan er i færd med at gennemgå omfattende organisationsændringer, herunder IT-implementering og fusionerer med Trygg-Hansa. Finanstilsynet gør i den forbindelse Codan opmærksom på den operationelle risiko ved IT-implementeringen samt, at ændringer i denne størrelsesorden kræver en tæt opfølgning af bestyrelsen og den daglige ledelse.

Selskabet er et gruppe 1-forskringsselskab og anvender en intern model til  beregning af det individuelle solvensbehov. Solvenskravet var ved udgangen af 4. kvartal 2014 på 1.899 mio. kr. Det skal sammenholdes med en basiskapital på 4.145 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til det individuelle solvensbehov er således på 218%. Selskabets kapital vurderes at være tilstrækkelig.

 

Senest opdateret 26-05-2015