Sektornyt

Her finder du nyheder, som primært er rettet mod den finansielle sektor og børsnoterede selskaber.

207 resultater

 • Udsættelse af offentliggørelse af intern viden
  Emne:
  2016, Sektornyt
  Må min virksomhed udsætte offentliggørelsen af denne interne viden? Hvis du inden for det seneste halve år har stillet dig selv det spørgsmål, er det en god idé at læse videre. I dette nyhedsbrev får du mere at vide om, hvilke erfaringer Finanstilsynet har gjort sig med udsættelse af offentliggørelse af intern viden
 • Temaundersøgelse af pensionsselskabers betalingsaftaler med kapitalforvaltere
  Emne:
  2018, Sektornyt
  Finanstilsynet gennemfører i 1. halvår 2018 en temaundersøgelse af, hvordan pensionsselskaber betaler kapitalforvaltere for deres ydelser. Det sker blandt andet med henblik på at belyse, om der anvendes kursskæring i aftalerne med kapitalforvalterne.
 • ESMA foretager høring om delegerede retsakter (Regulatory Technical Standards) til den nye prospektforordning
  Emne:
  2018, Sektornyt
  Som led i arbejdet med den nye prospektforordning har ESMA sendt en række RTS’er i høring. RTS’erne uddyber en del af kravene i forordningen, hvor ESMA har mandat til at fastsætte nærmere regler.
 • Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter
  Emne:
  2010, Pengeinstitutter, 2013, Sektornyt
  Tilsynsdiamanten opstiller en række pejlemærker for, hvad Finanstilsynet som udgangspunkt anser for pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko.
 • Rente til beregning af reserver
  Emne:
  2017, Sektornyt, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter
  Fra 1. januar 2011 skal der anvendes en ny rente, som er baseret på en anden beregningsmetode end mindsterenten.
 • Diskussionspapir om krav til vedtægtsændringer i andelskasser
  Emne:
  Sektornyt, 2018
  Her kan du læse Finanstilsynets diskussionspapir om krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af § 85 a i lov om finansiel virksomhed. Diskussionspapiret indeholder overvejelser om, hvilke konsekvenser Finanstilsynet vurderer, at andelshavere kan opleve som følge af bortfald af de lovbestemte stemmeretsbegrænsninger, og hvordan disse konsekvenser kan adresseres i lovgivningen
 • Aftale om styrket ÅOP for investeringsfonde
  Emne:
  2017, Sektornyt
  Med den styrkede brancheaftale har parterne sikret en ÅOP-brancheaftale med bedre parallelitet til de nye omkostningsoplysningskrav, som efter årsskiftet træder i kraft som en følge af MiFID-II direktivet.
 • Orientering om tredjepartsudbydere i overgangsperioden
  Emne:
  2017, Sektornyt
  Finanstilsynets behandling af tredjepartsudbydere i overgangsperioden.
 • Orientering om stærk kundeautentifikation
  Emne:
  2017, Sektornyt
  Krav om brugen af stærk kundeautentifikation
 • Orientering om ICO’er
  Emne:
  2017, Sektornyt
  Fænomenet ICO – initial coin offering – har i løbet af 2017 fået fortsat stigende omtale i de finansielle medier. Kort fortalt er en ICO en ny måde, hvorpå en virksomhed kan rejse kapital. Virksomheder, der rejser kapital gennem ICO’er, er oftest teknologivirksomheder, hvis forretningsmodeller baserer sig på brugen af nye teknologier som f.eks. blockchain.
 • Sammenfatning af høringssvar ”Pension når garantierne forsvinder”
  Emne:
  2017, Sektornyt
  Finanstilsynet afholdt under titlen ”Pension når garantierne forsvinder” pensionskonference den 9. marts 2017. Forud for konferencen udsendte Finanstilsynet et diskussionspapir i høring med høringsfrist den 19. april.
 • Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden?
  Emne:
  2017, Værdipapirhandel, Sektornyt
  Arbejder du som ansat i eller som rådgiver for en børsnoteret virksomhed, som er omfattet af reglerne om offentliggørelse af intern viden, har du måske oplevet, at det kan være svært at afgøre, hvilke oplysninger i finansielle rapporter der er intern viden. I en ny vejledning kan du læse mere om, hvad Finanstilsynet lægger vægt på.
 • ESMA foretager høring om prospekternes indholdskrav
  Emne:
  2017, Kapitalmarkedsområdet, Sektornyt
  Som led i arbejdet med den nye prospektforordning har ESMA den 6. juli 2017 sendt tre konsultationspapirer i høring om indholdskravene til prospekter samt godkendelsesprocessen. Høringsperioden slutter den 28. september 2017.
 • Lov om kapitalmarkeder
  Emne:
  2017, Sektornyt, Kapitalmarkedsområdet
  Lov om kapitalmarkeder blev vedtaget i Folketinget den 30. maj 2017 og er nu underskrevet. Loven træder i kraft den 3. januar 2018. Loven afløser lov om værdipapirhandel m.v.
 • Information om EU’s stresstest af kreditinstitutter i 2018
  Emne:
  2017, Sektornyt
  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har sendt metode og templates til brug for næste års fælleseuropæiske stresstest i uformel høring blandt de deltagende institutter. I den forbindelse har EBA også offentliggjort deltagerlisten.
 • Nye undtagelser til prospektpligten, hvis den nye forordning træder i kraft
  Emne:
  2017, Sektornyt
  Der arbejdes i øjeblikket på en ny forordning om prospekter, der skal afløse det gældende prospektdirektiv. Det betyder, at reglerne om prospekter fremover vil være reguleret direkte i en forordning fremfor i national ret.
 • MiFiD-TRS
  Emne:
  2010, Sektornyt
 • LEI-kode for udstedere på et reguleret marked
  Emne:
  2016, Sektornyt, Kapitalmarkedsområdet
  Fra den 1. januar 2017 skal alle udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, have en Legal Entity Identifer (LEI-kode). En LEI-kode er en standardiseret kode på 20 karakterer bestående af både tal og bogstaver. Koden indeholder nøgleoplysninger, der gør det muligt og entydigt at identificere selskaber på de globale finansielle markeder.