Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet

Finanstilsynet overvåger løbende kapitalmarkederne. Det er en kerneopgave for Finanstilsynet, som led i arbejdet med at sikre velfungerende finansielle markeder i Danmark.

Finanstilsynets overvågning afspejler, at markedsmisbrug og manglende eller fejlagtige oplysninger kan få alvorlige konsekvenser for markedstilliden og kan medføre tab for investorer.  

Finanstilsynet fører statistik over sager om markedsmisbrug, herunder insiderhandel og markedsmanipulation, og sager i relation til prospekter, oplysningsforpligtelser og værdipapirhandlernes transaktionsindberetninger. Se data i regneark her.

Markedsmisbrug

Oprettede markedsmisbrugssager

2014

2015

2016

Insiderhandel

59

100

85

- Heraf videregivelse af intern viden

8

4

1

- Heraf sendt til udenlandske myndigheder

-

-

27

Markedsmanipulation

47

33

37

- Heraf strakskursmanipulation

0

1

0

- Heraf sendt til udenlandske myndigheder

-

-

9

Forespørgsler fra udenlandske myndigheder

29

19

26

I alt

135

152

148

   

Politianmeldelser*

2014

2015

2016

Insiderhandel

4

1

8

- Heraf videregivelse af intern viden

0

1

2

Markedsmanipulation

5

1

10

- Heraf strakskursmanipulation

0

0

1

Politianmeldelser sendt til SØIK

9

2

18

 

Overtrædelse af prospektregler

 

2014

2015

2016

Oprettede sager

4

13

18

Påtaler og påbud

1

1

3

Politianmeldelser til SØIK*

3

0

0

 

Overtrædelse af oplysningsforpligtelser

 

2014

2015

2016

Oprettede sager

 

 

 

Overtagelsestilbud

1

3

0

Storaktionærflagning

21

14

8

Offentliggørelse af intern viden m.m.

17

11

7

Flagning - ledende medarbejdere

34

36

1

I alt

73

64

16

Påtaler og påbud

 

 

 

Overtagelsestilbud

0

1

0

Storaktionærflagning

12

12

8

Offentliggørelse af intern viden m.m.

3

1

1

Flagning - ledende medarbejdere

12

19

3

I alt

27

31

12

Administrative bøder

 

 

 

Overtagelsestilbud

0

1

0

Storaktionærflagning

4

10

0

Offentliggørelse af intern viden m.m.

0

1

0

Flagning - ledende medarbejdere

0

0

1

I alt

4

12

1

Politianmeldelser sendt til SØIK

 

 

 

Overtagelsestilbud

0

0

0

Storaktionærflagning

0

0

0

Offentliggørelse af intern viden m.m.

1

0

0

Flagning - ledende medarbejdere

0

0

0

I alt

1

0

0

 

Overtrædelse af regler for transaktionsindberetninger

 

2014

2015

2016

Oprettede sager

20

1

1

Påtaler og påbud

1

0

0

Administrative bøder

5

11

1

Sager sendt til SØIK*

0

0

0

Politianmeldelser sendt til SØIK

0

0

0

 

 

 

 

*Flere politianmeldelser kan være indeholdt i én sag