Pressemeddelelser

300 resultater

 • Markedsudviklingen for realkreditinstitutter i 2016
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Realkreditinstitutter
  Realkreditinstitutternes samlede udlån steg sidste år med 2,6 pct. til i alt 2.720 mia. kr. godt hjulpet af de stigende boligpriser i dele af landet, viser Finanstilsynets analyse af årsregnskaberne.
 • Diskussionspapir: Fit & proper-reglerne i gode tider
  Emne:
  Pressemeddelelser
  Hvordan sikrer samfundet bedst muligt, at ledelserne i de finansielle virksomheder er egnede til at styre gennem en ny højkonjunktur uden at tage for store risici? Og hvordan er de klædt på til at håndtere den næste finansielle krise? Det er de centrale spørgsmål i Finanstilsynets nye diskussionspapir om de såkaldte ”fit & proper”-regler.
 • Markedsudviklingen for pengeinstitutter i 2016
  Emne:
  Pengeinstitutter, Markedsudvikling, Pressemeddelelser
  Pengeinstitutternes regnskaber for 2016 indikerer, at dansk økonomi generelt har lagt krisen bag sig. Pengeinstitutterne har styrket indtjeningen væsentligt i de senere år, og alene i 2016 steg overskuddet med mere end 40 pct., fremgår det af ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Jesper Bergs præsentation på Lokale Pengeinstitutters årsmøde
  Emne:
  2017, Taler, Taler og artikler, Pressemeddelelser
 • Grønlandsbanken udpeget som systemisk vigtigt institut (SIFI) i Grønland
  Emne:
  Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har den 25. april 2017 udpeget Grønlandsbanken som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) på Grønland.
 • Høringssvar til diskussionspapiret ”Pension når garantierne forsvinder”
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har modtaget 13 høringssvar til diskussionspapiret ”Pension når garantierne forsvinder”.
 • Nye filialer kræver grundig forberedelse
  Emne:
  2017, Pengeinstitutter, Pressemeddelelser
  Etablering af nye filialer kræver et fyldestgørende grundlag for bestyrelsens beslutning. Det skriver Finanstilsynet i et notat efter en undersøgelse af filialåbninger i otte mindre og mellemstore pengeinstitutter.
 • Diskussionspapir om transparens og likviditet på markedet for realkreditobligationer
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Ny EU-lovgivning indebærer, at Finanstilsynet senere i år skal tage stilling til mulige fritagelser for krav om handelsgennemsigtighed på værdipapirmarkedet, herunder markedet for realkreditobligationer. Finanstilsynet har offentliggjort et diskussionspapir om emnet for at sikre en offentlig debat og et solidt beslutningsgrundlag.
 • Statistik for overtrædelse af regler på kapitalmarkederne for 2016
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet foretog sidste år 18 politianmeldelser af markedsmisbrug, mens der ikke blev foretaget anmeldelser for overtrædelser af prospektregler eller oplysningsforpligtelser. Det viser Finanstilsynets statistik for overtrædelse af regler på værdipapirmarkedet for 2016.
 • Temainspektion af udlån til landbrug
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  De største banker værdiansætter landbrugsaktiver retvisende. I nogle banker er der behov for forbedret kreditstyring af risikoen på udlån til svage landbrugskunder. Det konkluderer Finanstilsynet på baggrund af en temainspektion.
 • Birgitte Søgaard Holm valgt til styrelsesrådet for EU’s kapitalmarkedsmyndighed (ESMA)
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Vicedirektør i Finanstilsynet, Birgitte Søgaard Holm, er blevet valgt til en af de seks pladser i styrelsesrådet for European Securities and Markets Authority (ESMA).
 • Kommentar til oplysninger om Moldova-overførsler
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Helt generelt ser Finanstilsynet med stor alvor på antallet og omfanget af sager, hvor danske banker ser ud til at have været misbrugt til hvidvaskformål, siger direktør Jesper Berg.
 • Banker bør styrke fokus på at modvirke skatteunddragelse
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Danske banker bør øge deres fokus væsentligt på at leve op til hvidvasklovens krav om at modvirke kunders skatteunddragelse. Det fremhæver Finanstilsynet i sin afsluttende redegørelse på baggrund af de såkaldte Panama papirer.
 • Høringssvar til diskussionspapir om NEP-krav og afviklingsstrategier
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har modtaget syv høringssvar til sit diskussionspapir om afviklingsstrategier og NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter. Høringssvarene vil indgå i Finanstilsynets videre arbejde.
 • Ny kontorchef for kollektive investeringer
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har med virkning fra 1. april 2017 udnævnt Ove Feddersen til kontorchef for tilsynet med kollektive investeringer.
 • Finanstilsynet åbner debat om risikoen i nye pensioner
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Hver gang danskerne sparer 100 kroner op til pension, går de 60 ind på ordninger, hvor det er uklart, hvor store udbetalinger, kunderne i sidste ende modtager. Finanstilsynet åbner på den baggrund en debat om risikoen ved de såkaldte markedsrentepensioner med et nyt diskussionspapir.
 • Fortolkning af forbud mod provisionsbetalinger
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har udsendt en fortolkning af forbuddet mod, at banker modtager provisionsbetalinger fra investeringsforeninger i forbindelse med porteføljeplejeaftaler. Hensigten med fortolkningen er at vejlede den finansielle branche på forhånd, inden reglerne træder i kraft 1. juli 2017. Forbuddet mod provisionsbetalinger er en konsekvens af EU’s MiFID II-direktiv.
 • Diskussionspapir om afviklingsstrategier og NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har offentliggjort et diskussionspapir om de foreløbige overvejelser om principper for afvikling af og krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav) for mindre og mellemstore pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet er i forbindelse med udarbejdelsen af papiret blevet hørt og har bidraget til diskussionspapiret.
 • Øget konkurrence om private banking-kunder
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Konkurrencen om de såkaldte private banking-kunder er intensiveret blandt de mindre og mellemstore pengeinstitutter. Det viser en ny undersøgelse fra Finanstilsynet. Selvom Finanstilsynet aktuelt vurderer kreditrisikoen som lav, skal institutterne sikre betryggende kreditstandarder.