Pressemeddelelser

336 resultater

 • Ny kontorchef for tilsyn med pensionskasser
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har udnævnt cand.jur. Line Bergmann til kontorchef for tilsynet med tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.
 • Udnævnelser i Finanstilsynet
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har med virkning pr. 1. marts 2018 udnævnt kontorcheferne Anders Balling og Sean Hove til underdirektører.
 • Tegningsstop - CBL Insurance Europe Dac
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Den irske centralbank (Central Bank of Ireland) har offentliggjort, at Forsikringsselskabet CBL Insurance Europe Dac har fået påbud om at stoppe tegningen af nye forsikringer. Selskabet er aktivt i en række lande i Europa, herunder Danmark.
 • Redegørelse om Sparekassen Lolland A/S
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Det var en væsentlig årsag til Sparekassen Lollands sammenbrud, at sparekassens aktivitet på kreditområdet var nært forbundet med udviklingen inden for ejendomsmarkedet, som op til sammenbruddet blev ramt af økonomisk nedgang. Det fremgår af Finanstilsynets redegørelse om sparekassen.
 • EU-myndigheder advarer forbrugerne mod kryptovaluta
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet støtter ny forbrugeradvarsel om kryptovaluta fra EU’s tre finansielle tilsynsmyndigheder EBA, EIOPA og ESMA.
 • Finanstilsynet udnævner to vicedirektører
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har med virkning pr. 1. marts 2018 udnævnt cand.polit. Karen Dortea Abelskov til vicedirektør for kapitalmarkedstilsyn og cand.jur. Rikke-Louise Ørum Pedersen til juridisk vicedirektør.
 • Ny samarbejdsaftale om finansiel stabilitet på tværs af landegrænser
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Direktionen i de relevante ministerier (i Danmark Finansministeriet og Erhvervsministeriet), centralbanker, tilsynsmyndigheder og afviklingsmyndigheder i de nordiske og baltiske lande har underskrevet en samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding/MoU) om samarbejde og koordination for at sikre finansiel stabilitet på tværs af landegrænserne.
 • Nationalbanken og den finansielle sektor opruster på cyberområdet
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Nationalbanken vil øge cyberrobustheden i særligt den mest kritiske del af den finansielle infrastruktur i Danmark. Derfor er Nationalbanken og den finansielle sektor blevet enige om at etablere et dansk red team-testprogram.
 • Finanstilsynet åbner dørene for FT Lab
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet slår i dag dørene op for ansøgninger til FT Lab, Finanstilsynets regulatoriske sandkasse for fintech-initiativer. Ideen bag FT Lab er at gøre det muligt for finansielle iværksættere at få lov til at teste deres produkt eller service på rigtige kunder.
 • For lav risikovægtning af boliglån i vækstområder
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har gennemført en analyse af IRB-institutternes risikovægtning af lån med pant i fast ejendom til privatkunder. Analysen viser, at nogle institutter bruger uforholdsmæssigt lave risikovægte i vækstområderne i København og omegn samt Aarhus.
 • Flere slår alarm om mulig svindel med ulovlig værdipapirhandel
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser, Forvaltere af alternative investeringsfonde, Investeringsområdet
  Finanstilsynet har i de senere år konstateret en stigning i antallet af henvendelser fra borgere, som har været ofre for svindel og ulovlig værdipapirhandel eller som mistænker svindel.
 • Udnævnelser i Finanstilsynet
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har med virkning pr. 1. januar 2018 udnævnt cand.oecon Carsten Brogaard til vicedirektør for tilsynet med skadesforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Samtidig udnævnes Per Plougmand Bærtelsen til underdirektør.
 • EU's kapitalmarkedsmyndighed (ESMA) overvejer forbud mod binære optioner
  Emne:
  2017, Forvaltere af alternative investeringsfonde, Investeringsområdet, Pressemeddelelser
  EU’s kapitalmarkedsmyndighed (ESMA) har meldt ud, at den overvejer at udstede et forbud mod at sælge binære optioner til detailkunder i EU. ESMA overvejer samtidig en række begrænsninger på salg og markedsføring af finansielle differencekontrakter (CFD’er) til detailkunder.
 • Test af afviklingsberedskabet for pengeinstitutter
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Af hensyn til den finansielle stabilitet skal nødlidende pengeinstitutter kunne håndteres hurtigt og effektivt af Finansiel Stabilitet. Det kræver, at Finansiel Stabilitet hurtigt kan få fuld indsigt i pengeinstituttets finansielle forhold. Derfor er der lavet regler om, at alle pengeinstitutter skal have et afviklingsberedskab, og at pengeinstitutterne på meget kort tid skal kunne sende data om deres økonomiske forhold og deres udlåns- og indlånsvirksomhed.
 • Konference om flere finansieringskilder til erhvervslivet (LUKKET FOR TILMELDING)
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet og den Europæiske Investeringsbank (EIB) sætter erhvervsinvesteringer i Danmark på dagsordenen på en international konference i København 15. december.
 • Realkreditinstitutter i resultatfremgang på 60 pct.
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  De danske realkreditinstitutter fik i årets første seks måneder en fremgang på 60 pct. i forhold til 1. halvår 2016. Resultatet før skat steg samlet set med 5,5 mia. kr. til i alt 12,4 mia. kr., viser Finanstilsynets gennemgang af halvårsregnskaberne
 • 2016 var et godt år for forsikringsselskaberne
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  De danske skadesforsikringsselskaber fik et godt år i 2016 med et samlet resultat på 10,8 mia. kr., en stigning på 47 pct. i forhold til året før. Fremgangen var drevet af lavere erstatningsudgifter og højere afkast af investeringerne, viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Afviklingsstrategi og NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet offentliggør i dag de endelige principper for afvikling af og krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav) for mindre og mellemstore pengeinstitutter. NEP-tillægget kommer til at ligge i intervallet 3½-6 pct. og bliver indfaset over en periode på fem år.
 • Pengeinstitutternes overskud stiger trods svagere basisindtjening
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Pengeinstitutterne fortsætter med at have store overskud. Indtjeningen er drevet af kursreguleringer på værdipapirer og faldende nedskrivninger, mens basisindtjeningen derimod er faldende. Det viser Finanstilsynets nye analyse af institutternes halvårsregnskaber.
 • Finanstilsynet ansætter chef for IT-sikkerhed
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har pr. 1. oktober 2017 ansat cand.scient.soc. René Bergman som chef for det nyoprettede kontor for IT-sikkerhed. Han kommer fra en stilling som chef for IT i Danmarks Nationalbank.