Pressemeddelelser

311 resultater

 • Kommentar til oplysninger om Moldova-overførsler
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Helt generelt ser Finanstilsynet med stor alvor på antallet og omfanget af sager, hvor danske banker ser ud til at have været misbrugt til hvidvaskformål, siger direktør Jesper Berg.
 • Diskussionspapir om transparens og likviditet på markedet for realkreditobligationer
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Ny EU-lovgivning indebærer, at Finanstilsynet senere i år skal tage stilling til mulige fritagelser for krav om handelsgennemsigtighed på værdipapirmarkedet, herunder markedet for realkreditobligationer. Finanstilsynet har offentliggjort et diskussionspapir om emnet for at sikre en offentlig debat og et solidt beslutningsgrundlag.
 • Banker bør styrke fokus på at modvirke skatteunddragelse
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Danske banker bør øge deres fokus væsentligt på at leve op til hvidvasklovens krav om at modvirke kunders skatteunddragelse. Det fremhæver Finanstilsynet i sin afsluttende redegørelse på baggrund af de såkaldte Panama papirer.
 • Høringssvar til diskussionspapir om NEP-krav og afviklingsstrategier
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har modtaget syv høringssvar til sit diskussionspapir om afviklingsstrategier og NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter. Høringssvarene vil indgå i Finanstilsynets videre arbejde.
 • Ny kontorchef for kollektive investeringer
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har med virkning fra 1. april 2017 udnævnt Ove Feddersen til kontorchef for tilsynet med kollektive investeringer.
 • Finanstilsynet åbner debat om risikoen i nye pensioner
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Hver gang danskerne sparer 100 kroner op til pension, går de 60 ind på ordninger, hvor det er uklart, hvor store udbetalinger, kunderne i sidste ende modtager. Finanstilsynet åbner på den baggrund en debat om risikoen ved de såkaldte markedsrentepensioner med et nyt diskussionspapir.
 • Fortolkning af forbud mod provisionsbetalinger
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har udsendt en fortolkning af forbuddet mod, at banker modtager provisionsbetalinger fra investeringsforeninger i forbindelse med porteføljeplejeaftaler. Hensigten med fortolkningen er at vejlede den finansielle branche på forhånd, inden reglerne træder i kraft 1. juli 2017. Forbuddet mod provisionsbetalinger er en konsekvens af EU’s MiFID II-direktiv.
 • Diskussionspapir om afviklingsstrategier og NEP-krav for mindre og mellemstore pengeinstitutter
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har offentliggjort et diskussionspapir om de foreløbige overvejelser om principper for afvikling af og krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav) for mindre og mellemstore pengeinstitutter. Finansiel Stabilitet er i forbindelse med udarbejdelsen af papiret blevet hørt og har bidraget til diskussionspapiret.
 • Øget konkurrence om private banking-kunder
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Konkurrencen om de såkaldte private banking-kunder er intensiveret blandt de mindre og mellemstore pengeinstitutter. Det viser en ny undersøgelse fra Finanstilsynet. Selvom Finanstilsynet aktuelt vurderer kreditrisikoen som lav, skal institutterne sikre betryggende kreditstandarder.
 • Foreløbige principper for afviklingsplaner og NEP-krav for systemiske pengeinstitutter
  Emne:
  2017, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har offentliggjort principperne for afviklingsplaner og krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav) for systemisk vigtige pengeinstitutter (SIFI’er). Finansiel Stabilitet er blevet hørt og har bidraget i forbindelse med udarbejdelsen af principperne.
 • Udpegning af Nordea Kredit Realkreditaktieselskab som SIFI i Danmark
  Emne:
  Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har udpeget Nordea Kredit Realkreditaktieselskab som systemisk vigtigt institut (SIFI) i Danmark. De øvrige danske SIFI-institutter er Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S og DLR Kredit A/S.
 • Pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet: Nordea Bank Danmark omdannes til filial
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser
  Erhvervsminister Brian Mikkelsen har godkendt, at Nordea Bank Danmark omdannes fra et datterselskab til en filial fra 1. januar 2017.
 • Fokus på teknologi og nye forretningsmodeller i forsikring og pension
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser
  Alle landets forsikrings- og pensionsselskaber skal redegøre for deres strategi i forhold til den teknologiske udvikling og konsekvenserne for forretningsmodellen. Det fremgår af Finanstilsynets årlige, såkaldte ”julebrev”.
 • Pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet: Løsning på plads for forsikringskunder i Husejernes Forsikring
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser
  Erhvervsminister Brian Mikkelsen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier og Forsikring & Pension indgået aftaler om, at danske kunder, der via Husejernes Forsikring har tegnet forsikring i det konkursramte lichtensteinske selskab Gable Insurance, kan få dækket aktuelle skader og blive forsikret fremadrettet.
 • Jesper Bergs plancher ved paneldebat om ejendomsmarkedet
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016, Taler og artikler, Taler
  Plancher fra Systemiske Risikoråds konference.
 • Redegørelse om Max Bank
  Emne:
  2016, Pressemeddelelser
  Max Bank øgede i årene op til finanskrisen sin eksponering mod ejendomsbranchen. Banken var derfor særlig udsat, da ejendomssektoren oplevede store prisfald i perioden fra 2008 og frem til banken blev overdraget til Finansiel Stabilitet i 2011. Det fremgår af Finanstilsynets redegørelse om banken.
 • Jesper Bergs indlæg på Nykredits kapitalmarkedsdag 2016
  Emne:
  2015, Pressemeddelelser, Realkreditinstitutter, Pengeinstitutter, Pensionskasse, Taler og artikler
  Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, talte onsdag den 16. november på Nykredits kapitalmarkedsdag om en række aktuelle emner i relation til den danske finansielle sektor.
 • Opdatering om Gable Insurance
  Emne:
  Pressemeddelelser, 2016
  Administratoren for Gable Insurance i Lichtenstein har nu anbefalet, at selskabet bliver afviklet. Selskabet, der er i økonomiske problemer, har solgt bl.a. ejerskifteforsikringer i Danmark gennem Husejernes Forsikringsagentur. De konkrete økonomiske konsekvenser for forsikringskunder er på nuværende tidspunkt uafklarede. Kunder med aktuelle skader opfordres fortsat til at dokumentere skaderne så godt som muligt og anmelde dem til Husejernes Forsikringsagentur.