Indberetninger til SØIK

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Hvidvasksekretariatet) skal underrettes, hvis en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering vedrørende en kunde ikke kan afkræftes.

Virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, er forpligtede til at være opmærksomme på deres kunders aktiviteter, som kan have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Hvis virksomheden eller personen har en mistanke om, at en kundes transaktion eller henvendelse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal de undersøge forholdet nærmere.

Hvis mistanken stadig ikke kan afkræftes, skal virksomheden eller personen omgående underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, jf. hvidvasklovens § 7. Det er Hvidvasksekretariatet, som underretningen skal sendes til.

Underretningen skal sendes til:

Hvidvasksekretariatet
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
Kampmannsgade 1
1604 København V.
Fax: 45 15 00 16
E-mail: fiu@politi.dk