Links vedr. hvidvask

På denne side finder du links til række vigtige hjemmesider, der giver dig yderligere vejledning og informationer om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper juridiske enheder, organer o.l.

På denne side finder du links til række vigtige hjemmesider, der giver dig yderligere vejledning og informationer om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper juridiske enheder, organer o.l.

Erhvervsstyrelsen

Hvidvasksekretariatet/Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

 • Hvidvask i Denmark - Den nationale risikovurdering 2015

  - Indeholder en vurdering af risikoen for hvidvask af udbytte fra kriminalitet og identificere de risikoområder - dvs. sektorer, systemer og produkter/services - som i særlig grad bliver benyttet og er sårbare over for udnyttelse til hvidvask i Danmark.

 • Hvidvask.dk
  -
  Hvidvasksekretariatets hjemmeside. Her kan du finde information om, hvordan du foretager underretning til Hvidvasksekretariatet, Hvidvasksekretariatets årsberetninger m.v.

 • Årsberetning 2009 (pdf)
  - I
  ndeholder et katalog med indikatorer på hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme.

Financial Action Task Force (FATF)

EU Kommissionen

EU Directorate General Common Foreign & Security Policy (CFSP)