Kommentar til delrapport om Danske Banks gældsinddrivelsessag

Finanstilsynet har modtaget første delrapport fra den uvildige undersøger. Finanstilsynet vil nu gennemgå materialet og vurdere om der er behov for yderligere tilsynsreaktioner på baggrund heraf.