Europæisk dataindsamling for banker offentliggjort

Den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) har i dag offentliggjort resultaterne af den fælleseuropæiske dataindsamlingsøvelse for 2019, hvor fire danske institutter har deltaget: Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank.

Dataindsamlingen har til formål at skabe åbenhed om den europæiske banksektors sundhedstilstand og omfatter en lang række oplysninger om blandt andet kapitalsammensætning og krediteksponeringer for de 131 største europæiske banker.

En sammenligning med øvrige europæiske banker viser blandt andet, at danske banker på gennemsnittet har lavere driftsresultater.

Læs mere om undersøgelsen og de danske resultater her.