Seminar om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Tirsdag den 23. maj løb Finanstilsynets årlige hvidvaskseminar af stablen. Du kan nu finde præsentationer og se optagelser fra seminaret.

Seminaret satte fokus på risikofaktorer ved kunder på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet. 

Seminaret fandt sted i DGI Byens konferencehus.

Program

Området for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering er i stadig udvikling og noget, som både virksomheder og myndigheder til stadighed skal have stort fokus på.

Se programmet

Præsentationer fra hvidvaskseminaret

Finanstilsynets tilsyn med virksomheders risikovurdering af kunder

Handelsbaseret hvidvask og kunder indenfor import- og eksportsektorer

Revisionsbranchens risikovurdering af kunder herunder handelsbaseret hvidvask og skatteunddragelse

Risici ved kunder i spillebranchen

Risikovurdering af kundetyper i et finansieringsinstitut

Arbejdet med den nationale risikovurdering af hvidvask og analyser af særligt risikofyldte kundesegmenter

Videoer fra hvidvaskseminaret

Velkommen, Rikke-Louise Ørum Petersen, vicedirektør, Finanstilsynet

Stig Nielsen, kommitteret for Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering

Anita Nedergaard, Country AML Responsible, Denmark, Nordea

Morten Rønde, direktør, Spillebranchen

 

Vi arbejder på at få optagelsen af Dorte Hermansen og Asger Petersen til at virke.

 

Martin Samuelsen, indehaver, statsautoriseret revisor, Inspicio ApS

Christian Møller Fløe, Head of Legal and Compliance, advokat, Jyske Finans

Afslutning, Heidi Ravnholt, kontorchef for Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og
Terrorfinansiering, Finanstilsynet