Blockchain viser sit potentiale i testforløb i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, FT Lab

Blockchain er begyndt at vinde indpas på det finansielle område og potentialet med teknologien er bredt anerkendt. Men med anvendelse af ny teknologi følger ofte også nye risici, og det kan være vanskeligt at fastlægge, hvordan tjenester baseret på blockchain skal håndteres i den eksisterende regulering.

Kontakt

Kommunikationschef

Jesper Christiansen
41 93 35 06
jech@ftnet.dk

Finanstilsynet har sammen med ZTLment ApS (ZTLment) undersøgt anvendelsen af blockchain i en konkret forretningsmodel i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, FT Lab.

Blockchain giver mulighed for effektiv afvikling af betalinger

ZTLments løsning kan anvendes til at gennemføre betalinger med elektroniske penge udstedt på blockchain. Løsningen adskiller sig fra andre betalingstjenester, der anvender den traditionelle betalingsinfrastruktur, hvor aktører såsom en indløser, et pengeinstitut samt clearing- og afviklingssystemer indgår. Mange af disse aktører indgår ikke i ZTLments løsning. I stedet udfylder blockchainen teknisk flere af de roller, som disse aktører varetager i den traditionelle betalingsinfrastruktur.

Forløbet i FT Lab viser, at det er muligt at gennemføre hurtige og effektive betalinger med lave omkostninger på blockchain. Testforløbet viser også, at betalingstjenester baseret på blockchain har potentiale til at konkurrere med eksisterende betalingsløsninger, der anvender den traditionelle betalingsinfrastruktur. Finanstilsynet forventer, at vi fremadrettet vil se flere forskellige finansielle forretningsmodeller, der anvender blockchain.

Testforløbet med ZTLment er et godt eksempel på, hvordan FT Lab muliggør, at Finanstilsynet også kan få nærmere indblik i, hvordan teknologi kan være med til at optimere eksisterende forretningsmodeller.

Anvendelse af blockchain kan potentielt forandre måden, hvorpå finansielle tjenester udbydes, herunder hvordan betalinger afvikles. Finanstilsynet arbejder for, at dette potentiale udforskes og indfries på en måde, så det er sikkert og effektivt for danske forbrugere og virksomheder at anvende”, siger Tobias Thygesen, der som kontorchef for Finanstilsynets kontor for fintech, betalingstjenester og governance har ansvaret for FT Lab, og fortsætter:

ZTLments deltagelse i FT Lab har givet Finanstilsynet et godt indblik i, hvordan blockchain i praksis kan anvendes til at foretage betalinger. Finanstilsynet og ZTLment har haft et godt og konstruktivt forløb, hvor begge parter er blevet klogere på teknologiens potentiale og regulering”, siger han.

Regulatorisk afklaring

En stor del af testforløbet i FT Lab omhandlede regulatorisk afklaring af ZTLments forretningsmodel. Betalinger med elektroniske penge på blockchain er et nyt fænomen, og formålet med testforløbet var derfor også at vurdere, hvordan brugerne er stillet sammenlignet med traditionelle betalingsløsninger. Det er så vidt Finanstilsynet ved første gang, at en tilsynsmyndighed i et EU-medlemsland foretager denne vurdering baseret på en konkret forretningsmodel.

Finanstilsynet vurderer, at en blockchain ikke er omfattet af lov om betalinger, hvis den udelukkende fungerer som betalingsinfrastruktur i forbindelse med udbud af betalingstjenester. Finanstilsynet vurderer samtidig, at ZTLments løsning, der bygger ovenpå blockchain, udgør en betalingstjeneste, som det kræver tilladelse fra Finanstilsynet at udbyde. ZTLment har på bagkant af testforløbet derfor indsendt en ansøgning som betalingsinstitut til Finanstilsynet.

Vi stod i en regulatorisk gråzone før det her forløb. Det er kryptonit, når man arbejder med B2B-transaktioner, som vi gør. Derfor er det en stor lettelse, at vi nu har fået klarhed”, siger co-founder og CEO, Mads Stolberg-Larsen.

Co-founder og CTO i ZTLment, Jason Spasovski, er imponeret over den tekniske dybde, som blev udvist af Finanstilsynet under forløbet. “Flere gange har jeg blot skulle konstatere, ‘jep, det er fuldstændig korrekt forstået’, om kompleks teknisk funktionalitet under motorhjelmen”, siger han.

Den store forskel på nu og 2017 er, at finanstilsyn og centralbanker i Danmark og resten af verden har en helt anden nysgerrighed omkring teknologien. Grundlæggende bliver der nu arbejdet med, hvordan betalinger på blockchain kan skabe samfundsøkonomisk værdi på en regulatorisk forsvarlig måde. Vores forløb med Finanstilsynet demonstrerer netop det", supplerer Mads Stolberg-Larsen.

Tobias Thygesen afslutter ”Det blev tydeligt i testforløbet, at blockchain kan sikre meget korte afviklingstider og meget lave omkostninger på betalinger. Samtidig blev det klart, at aktører, som er nødvendige for, at man kan levere traditionelle betalingstjenester, ikke nødvendigvis optræder i decentrale tjenester, som ZTLments løsning er et eksempel på. Det er for os en indikation på, at blockchain-baserede løsninger kan udgøre et effektivt alternativt til eksisterende løsninger, der anvender den traditionelle betalingsinfrastruktur. Det er dog et minus, at brugere af betalingsløsninger, der baserer sig på blockchain-teknologi, potentielt ikke i alle tilfælde nyder samme beskyttelse efter lov om betalinger som ved anvendelse af traditionelle betalingstjenester, hvor andre regulerede virksomheder er en del af betalingskæden. Det vil vi derfor se nærmere på.

Finanstilsynet ønsker, at læringen fra testforløbet skal komme markedet bredt til gode og offentliggør derfor en orientering om Finanstilsynets vurdering af anvendelsen af blockchain til at levere betalingstjenester.

Læs mere her.