Endelig vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Finanstilsynet har efter høringsperiodens udløb offentliggjort den endelige vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov.

I forhold til det udkast til vejledning, som oprindeligt blev sendt i høring, har Finanstilsynet præciseret sprogbruget relevante steder på baggrund af de modtagne høringssvar.

Læs: Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter