Finanstilsynet har undersøgt gældsinddrivelsen i SIFI’erne

Finanstilsynet har på baggrund af gældsinddrivelsessagen i Danske Bank A/S undersøgt gældsinddrivelsen i de øvrige store institutter. Hos tre af de undersøgte institutter er der fundet mindre fejl eller mulige fejlkilder, der nu bliver rettet op på.

Kontakt

Kommunikationschef

Jesper Christiansen
41 93 35 06
jech@ftnet.dk

Den 7. september 2020 iværksatte Finanstilsynet en undersøgelse af gældsinddrivelsen hos Jyske Bank A/S, Nordea Danmark, Nykredit Realkredit, Sparnord A/S og Sydbank A/S. Baggrunden for undersøgelsen var offentliggørelsen af en række alvorlige, systemiske problemer med gældsinddrivelsen i Danske Bank A/S, hvor der gennem en længere årrække blev anvendt fejlbehæftede gældsinddrivelsessystemer, så kunder blev opkrævet penge, som banken ikke var berettiget til.

I løbet af efteråret 2020 svarede alle fem banker på Finanstilsynets spørgsmål, og i nogle tilfælde blev der fulgt op med supplerende spørgsmål.

”Gældsinddrivelsessagen har været skadelig for tilliden til det finansielle system, og det er vigtigt, at kunderne kan have tillid til, at deres bank behandler dem ordentligt og ikke opkræver mere end banken har ret til”, siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

Hos tre af de fem undersøgte banker er der blevet fundet fejl eller mulige fejlkilder i gældsinddrivelsessystemerne.  

I Jyske Bank A/S er der konstateret to problemstillinger i gældsinddrivelsessystemerne, der vedrører henholdsvis forældede rykkergebyrer og beregning af renters rente ved opgørelse af krav i fogedretten. I begge tilfælde er der tale om mindre beløb. Jyske Bank A/S er i gang med at løse begge problemstillinger, og alle de cirka 5.000 berørte kunder bliver kompenseret.

Nordea Danmark har identificeret en række sager, hvor banken i forbindelse med overdragelse af fordringer til ekstern inkasso har opkrævet renter, der var forældet. Fejlene vurderes at påvirke færre end 3500 kunder. Nordea kompenserer alle berørte kunder, hvis den individuelle gennemgang af sagerne viser, at kunderne har ret til kompensation.

Nykredit Realkredit A/S har konstateret mulige fejlkilder i gældsinddrivelsesprocessen i både realkredit- og banksager, der f.eks. består i, at den samlede udestående fordring (f.eks. hovedstol og morarenter) overdrages til ekstern inkasso som ét beløb med forskellige forældelsesfrister. For realkreditområdet har fejlkilderne ikke ført til konkrete fejl, men der er i et antal banksager opkrævet og betalt gæld, der var forældet. Nykredit gennemgår samtlige afsluttede banksager, hvor gælden er fuldt betalt. Det anslås at dreje sig om cirka 200 sager, hvor kunderne vil blive fuldt kompenseret. 

Hos Spar Nord Bank A/S og Sydbank A/S er der ikke fundet nogen fejl eller mulige fejlkilder.

Vi er glade for, at de mindre fejl, som bankerne har fundet som led i deres besvarelse af Finanstilsynets anmodning, nu bliver rettet op, og at alle banker indestår for, at de ikke foretager opkrævninger af fejlbehæftede beløb.”, siger Jesper Berg.