Finanstilsynet følger opdateret henstilling om kapitalbevarelse

Det Europæiske Systemiske Risikoråd (ESRB) er kommet med en henstilling til de nationale tilsynsmyndigheder om kapitalbevarelse i finansielle virksomheder. Finanstilsynet følger henstillingen.

Kontakt

Kommunikationschef

Jesper Christiansen
41 93 35 06
jech@ftnet.dk

Det Europæiske Systemiske Risikoråd (ESRB) har d. 18. december opdateret en henstilling om, at kreditinstitutter og forsikringsselskaber ikke foretager udlodninger i 2020, så henstillingen nu gælder til og med tredje kvartal af 2021. Den opdaterede henstilling åbner dog op for, at virksomheder kan foretage udlodninger, hvis dette sker under ekstrem forsigtighed, hvis virksomheden er velkapitaliseret, og hvis niveauet for udlodninger er lavere end i årene op til COVID-19-krisen. Henstillingen åbner også for, at der kan tages højde for forskelligheder på tværs af virksomhedstyper i den finansielle sektor.

Der er fortsat meget stor usikkerhed forbundet med COVID-19-krisen, og det er derfor nødvendigt at sikre robustheden i den finansielle sektor. De danske kreditinstitutter har draget fordel af fremrykning af lempelser af den finansielle regulering (”CRR quick-fix”) i løbet af 2020, der er sket med henblik på at forbedre deres muligheder for at understøtte kreditgivningen til sunde virksomheder. 

”Det er vigtigt, at de finansielle virksomheders kapital ikke udhules gennem stor udlodning i en situation, hvor den fremtidige udvikling er omgærdet af så stor usikkerhed som i dag”, siger Finanstilsynets direktør, Jesper Berg.

Finanstilsynet opfordrer derfor fortsat kreditinstitutter til at bevare så meget kapital som muligt, men vil indgå i en dialog med velkapitaliserede virksomheder om et forsigtigt niveau for udlodninger i løbet af 2021. Institutterne skal have en tilstrækkelig sund kapitaloverdækning efter eventuelle udbyttebetalinger og under et hårdt stress.

I dialogen med kreditinstitutter, der ønsker at betale udbytte, vil Finanstilsynet herudover henstille til:

  • At niveauet for udbetalinger af udbytte og aktietilbagekøb er lavere end, hvad instituttet normalt ville udbetale, jf. udbyttepolitikken.
  • At udlodninger udelukkende sker på baggrund af instituttets resultat i 2020, så 2019-resultatet fortsat tilbageholdes.
  • At kreditinstitutterne er opmærksomme på deres centrale rolle for økonomien og den finansielle stabilitet.

Finanstilsynet henstiller til, at også andre finansielle virksomheder udviser en passende forsigtighed i forbindelse med udlodning af kapital, herunder inddrager risikoen for et hårdt stress.

Læs ESRB’s henstilling