Skærpet fokus på udbud af investeringsprodukter til kunder med lav risikovillighed og kort investeringshorisont

Finanstilsynet fortsætter sit fokus på udbud af investeringsprodukter til kunder med lav risikovillighed og kort tidshorisont. Det sker med et brev til de danske pengeinstitutter og fondsmæglere. En række større pengeinstitutter skal desuden indsende en redegørelse.

Kontakt

Kontorchef

Ulla Brøns Petersen
+45 33 55 82 43
ubp@ftnet.dk

Finanstilsynet har nu kontaktet de danske pengeinstitutter og fondsmæglere for at gøre opmærksom på de regler, der skal iagttages i forhold til produktgodkendelse, markedsføring, egnethedstest og oplysningsforpligtelser.

 

En række større banker desuden skal udarbejde en redegørelse for deres efterlevelse af lovgivningen om investorbeskyttelse i relation til kunder med lav risikovillighed og kort tidshorisont. Redegørelsen skal bl.a. afdække, om der har været kunder, der burde være tilbudt en indlånskonto i stedet for de produkter, som de er blevet anbefalet. Finanstilsynet vil på et senere tidspunkt tage stilling til, hvordan temaet skal undersøges i de øvrige pengeinstitutter og blandt fondsmæglerne.

 

”Vi vil have skærpet fokus på værdipapirhandleres efterlevelse af lovgivningen om investorbeskyttelse i den kommende periode,” siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

 

”De meget lave renter betyder, at det ved rådgivning om investeringsprodukter med et lavt forventet afkast i hvert tilfælde skal vurderes, om placering af midler på en indlånskonto vil være mere egnet for kunden,” siger Jesper Berg.

 

Finanstilsynet har haft fokus på salg af investeringsprodukter med lav risikovillighed og kort tidshorisont i det nuværende lavrentemiljø gennem længere tid. Blandt andet har Finanstilsynet adresseret problemstilingen i forbindelse med Finanstilsynets risikobillede, der blev offentliggjort i januar 2019, på Lokale Pengeinstitutters årsmøde og senest Finanstilsynets markedsudviklingsartikel om investeringsfonde.

 

Læs brevet til pengeinstitutter og fondsmæglere (pdf)