Risici ved overgangen til alternative referencerenter

Både i Danmark og internationalt er der et arbejde i gang med at overgå fra Interbank Offered Rates (IBORs) til alternative referencerenter. Overgangen kan medføre forskellige risici for de danske finansielle virksomheder, hvis den ikke håndteres rigtigt. Finanstilsynet anbefaler derfor bl.a., at de danske finansielle virksomheder i god tid forbereder sig på overgangen, både internt i virksomheden og ved at sikre, at også det danske kronemarked er klar til at overgå til en alternativ referencerente.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

IBORs, som f.eks. den danske CIBOR, er en integreret del af det finansielle system. De bruges bl.a. til at fastsætte renten i visse bank- og realkreditlån, ligesom de ofte indgår i derivataftaler. IBORs er også et væsentligt input til de finansielle virksomheders opgørelse af markedsrisiko, værdiansættelse af aktiver samt likviditets- og risikostyring mv.

”Overgangen fra IBORs til alternative referencerenter kan få finansielle, operationelle og juridiske konsekvenser for de finansielle virksomheder. Overgangen er derfor forbundet med en del risici, som det er vigtigt at få håndteret rigtigt,” siger underdirektør Anders Balling.

”Der er fortsat mange usikkerheder i forhold til overgangen, blandt andet hvornår det vil ske for de enkelte IBORs. Det er dog vigtigt, at virksomhederne ikke blot venter og ser tiden an, da det er en kompleks og tidskrævende opgave at overgå til nye referencerenter,” siger Anders Balling.

Behovet for at anvende en alternativ referencerente i det danske marked stiger i takt med, at der på de udenlandske markeder sker et skifte fra deres IBOR til en alternativ referencerente. Her har den danske finansielle sektor som første skridt fundet en foretrukken alternativ dansk referencerente.

”En ordentlig og stabil overgang i det danske marked forudsætter videreudvikling af den foretrukne danske alternative referencerente. Et vigtigt element er, at den danske finansielle sektor snarest muligt udvikler en terminsstruktur herfor, så der kan blive handlet finansielle produkter baseret på den nye referencerente,” vurderer Anders Balling.

Læs mere om risici for den danske finansielle sektor ved overgangen til alternative referencerenter her.

Læs mere om baggrunden for og status for overgangen til alternative referencerenter i Danmark og udlandet her.

Baggrund

En IBOR angiver gennemsnittet af den rente, som en række udvalgte kreditværdige banker vurderer, at de vil kræve for at låne ud til en anden kreditværdig bank i en given valuta. IBORs er altså baseret på skøn. Samtidig er omsætningen i interbankmarkederne faldet til et meget lavt eller ikkeeksisterende niveau efter finanskrisen, hvilket kan give usikkerhed om skønnene. Det svækker robustheden og tilliden til IBORs og er baggrunden for, at der i en række valutaer arbejdes med at overgå til transaktionsbaserede referencerenter.