EU-myndigheder advarer forbrugerne mod kryptovaluta

Finanstilsynet støtter ny forbrugeradvarsel om kryptovaluta fra EU’s tre finansielle tilsynsmyndigheder EBA, EIOPA og ESMA.

EU-tilsynsmyndighederne frygter, at et stigende antal forbrugere køber kryptovaluta uden at være fuldt ud klar over de risici, det indebærer.

 

Prisudsvingene på kryptovaluta er ekstreme, og samtidig er der klare tegn på en prisboble inden for området, skriver de tre tilsynsmyndigheder.

 

Forbrugerne skal derfor vide, at de risikerer at tabe en stor del af deres investering, og måske det hele, fremgår det af advarslen. Det samme gælder finansielle instrumenter, som giver eksponering mod kryptovaluta.

 

Tilsynsmyndighederne gør også opmærksom på, at handel med kryptovaluta ikke er omfattet af finansiel regulering, og at forbrugerne derfor ikke nyder godt af den forbrugerbeskyttelse, der er forbundet med regulerede finansielle produkter.

 

Finanstilsynet har siden 2013 generelt advaret offentligheden mod kryptovaluta af tilsvarende årsager og tilslutter sig derfor også den nye advarsel.

 

Om de tre EU-tilsynsmyndigheder:

European Banking Authority (EBA) er den europæiske banktilsynsmyndighed.

 

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) er den europæiske pensions- og forsikringsmyndighed.

 

European Securities and Markets Authority (ESMA) er den europæiske værdipapir- og kapitalmarkedsmyndighed.

  

Læs EU-myndighedernes advarsel her (PDF)