Alfabetisk EU-lovsamling

Herunder finder du alle EU-retsakter på det finansielle område i alfabetisk rækkefølge.

 • AIFMD (FAIF) 
 • AMLD
 • Benchmarkforordningen
 • BRRD
 • Bæredygtig finansiering - benchmarks
 • Bæredygtig finansiering - oplysninger
 • Bæredygtig finansiering - taksonomi
 • CBDF
 • CBP-forordningen
 • CCP R&R Forordning
 • Collateral-direktivet
 • CRA-forordningen
 • CRR-CRD 4 / CRR 2-CRD 5
 • CSDR
 • DSGD
 • EBA's forordning
 • EIOPA's forordning
 • ELTIF
 • EMD
 • EMIR
 • ESMA's forordning
 • ESRB's forordning
 • EuVECA- EuSEF
 • Finality-direktivet
 • FICOD
 • Forbrugerstøtteforordningen
 • Forordning for auktioner over CO2-kvoter
 • Forordning for beskyttelse mod falskmøntneri
 • FTR (pengeoverførselsforordningen)
 •  
 • IDD
 • IFS
 • IFD - IFR
 • IFRS-forordningen
 • IORP 2
 • MAR
 • MCD
 • MiFID 2/MiFIR
 • MMF
 • NPE-bagstopper
 • Overtagelsesdirektivet
 • PAD
 • PEPP
 • PRIPP'er
 • Prospektforordningen
 • PSD 2 
 • Revisionsdirektiv- og forordning
 • SEPA
 • SFTR
 • Shortsellingforordningen
 • Solvens 2
 • SRD
 • SRMR
 • SSM forordningen
 • STS-forordningen
 • Transparensdirektivet
 • UCITS
 •  

  Disclaimer

  Finanstilsynets EU-lovsamling er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamling, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen. Henset til den store mængde EU-regulering inden for finansiel regulering, herunder de hyppige ændringer i denne, tages således forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling. Finanstilsynet henviser til de officielle versioner af EU-retsakterne, som du finder i EU-Tidende (Official Journal of the European Union).

  Finanstilsynet påtager sig i øvrigt intet ansvar for tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af Finanstilsynets EU-lovsamling. Dette gælder, hvad enten tabet er forårsaget af manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i EU-Lovsamlingen eller af øvrige forhold, der relaterer sig til EU-lovsamlingen.