Alfabetisk EU-lovsamling

Herunder finder du alle EU-retsakter på det finansielle område i alfabetisk rækkefølge.

  • AIFMD (FAIF) 
  • AMLD
  • Benchmarkforordningen
  • BRRD
  • Bæredygtig finansiering - benchmarks
  • Bæredygtig finansiering - oplysninger
  • Bæredygtig finansiering - taksonomi
  • CBDF
  • CBP-forordningen
  • CCP R&R Forordning
  • Collateral-direktivet
  • CRA-forordningen
  • CRR-CRD 4 / CRR 2-CRD 5
  • CSDR
  • DSGD
  • EBA's forordning
  • EIOPA's forordning
  • ELTIF
  • EMD
  • EMIR
  • ESMA's forordning
  • ESRB's forordning
  • EuVECA- EuSEF
  • Finality-direktivet
  • FICOD
  • Forbrugerstøtteforordningen
  • Forordning for auktioner over CO2-kvoter
  • Forordning for beskyttelse mod falskmøntneri
  • FTR (pengeoverførselsforordningen)
  •  
  • IDD
  • IFS
  • IFD - IFR
  • IFRS-forordningen
  • IORP 2
  • MAR
  • MCD
  • MiFID 2/MiFIR
  • MMF
  • NPE-bagstopper
  • Overtagelsesdirektivet
  • PAD
  • PEPP
  • PRIPP'er
  • Prospektforordningen
  • PSD 2
  • Regnskabsdirektivet
  • Revisionsdirektiv- og forordning
  • SEPA
  • SFTR
  • Shortsellingforordningen
  • Solvens 2
  • SRD
  • SRMR
  • SSM forordningen
  • STS-forordningen
  • Transparensdirektivet
  • UCITS
  •  

    Disclaimer

    Finanstilsynets EU-lovsamling er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamling, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen. Henset til den store mængde EU-regulering inden for finansiel regulering, herunder de hyppige ændringer i denne, tages således forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling. Finanstilsynet henviser til de officielle versioner af EU-retsakterne, som du finder i EU-Tidende (Official Journal of the European Union).

    Finanstilsynet påtager sig i øvrigt intet ansvar for tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af Finanstilsynets EU-lovsamling. Dette gælder, hvad enten tabet er forårsaget af manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i EU-Lovsamlingen eller af øvrige forhold, der relaterer sig til EU-lovsamlingen.