Spørgsmål og svar

Her finder du almindeligt forekommende spørgsmål og svar vedrørende særligt danske forhold i relation til shortselling.

Kontakt

Spørgsmål og support - Kapitalmarkedskontor 2


+ 45 33 55 82 82
shortselling@ftnet.dk

Idet der er tale om en forordning, som er direkte anvendelig i hver enkelt medlemsstat, sker der via Det Europæiske Værdipapirtilsyn (ESMA) en koordinering af fortolkningen af forordningen.

Du kan på ESMAs hjemmeside finde spørgsmål & svar (Q&A) på mere generelle spørgsmål: