Cases og Q&A

Her kan du finde Q&A’s og cases til brug for udfyldelse af standardformular.

Finanstilsynet har udarbejdet Q&A og eksempler til brug for indberetning af storaktionærmeddelelser. De otte eksempler bygger på de hyppigst forekommende problemstillinger ved indberetning af storaktionærmeddelelser til Finanstilsynet. Herunder gennemgås den juridiske baggrund for udvalgte forhold om meddelelse til udstederselskabet og Finanstilsynet.

 

ESMA har ligeledes udarbejdet en Q&A angående mere gennerelle spørgsmål. Den kan findes på ESMA’s hjemmeside.

 

Nærmere regulering af storaktionærmeddelelser..