Omkostningsoplysningskrav

Her kan du læse nærmere om omkostningsoplysningskrav.

Hvad er kravene til omkostningsoplysning af distributører?

Med MiFID II bliver distributører (pengeinstitutter, fondsmæglere, finansielle rådgivere mfl.) af finansielle instrumenter pr. 3. januar 2018 omfattet af nye udvidede krav til hvordan de skal oplyse investorer om omkostningerne ved en given investering.

 

Hvad er indholdet i kravene om omkostningsoplysning af distributører?

Oplysninger om omkostninger skal efter inkludere både et samlet omkostningstal og en specifikation af produkt- og distributionsomkostningerne. Samtidigt skal oplysninger til en investor ske både før salget af et produkt og løbende (minimum årligt), så længe investor holder produktet i sin portefølje.

   

Hvad er formålet med krav om omkostningsoplysning?

Kravene til såvel producenter som distributører har til formål at sikre mere gennemsigtighed for investorerne.

 

Hvor kan jeg læse mere om omkostningsoplysningskrav?

Oplysningskravene er i dansk ret implementeret i § 8 i bekendtgørelse nr. 747 af 7. juni 2017 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (investorbeskyttelsesbekendtgørelsen).

 

EU-reguleringen af omkostningsoplysningskravet fremgår af artikel 24, stk. 4, i MiFID II, og reguleringen er yderligere udmøntet i artikel 50 og i bilag II i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2017/565 af 25. april 2016.

 

En beskrivelse af ÅOP-brancheaftalen for investeringsfonde kan findes i faktaboksen i højre side.