Danske UCITS

Her finder du information m.v., når du skal søge om tilladelse ved stiftelse af danske UCITS, godkendelser under den løbende drift og tilladelse ved ophør.

Tilladelse til danske UCITS

Her finder du skemaer til ansøgning om tilladelse og registrering af danske UCITS.

Løbende drift af danske UCITS

Her finder du information og vejledning til brug for igangværende danske UCITS.

Ophør af danske UCITS

Her finder du information om ophør af danske UCITS.

Fit & proper

Her finder du information til brug for ansøgning for vurdering af egnethed og hæderlighed (Fit & Proper-vurdering).

Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed.