Accept af cookies fra Finanstilsynet.dk

Finanstilsynet.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra Finanstilsynet.dk igen.

Accepter cookies Læs mere om cookies på Finanstilsynet.dk

Solvens II

Det forberedende arbejde til Solvens II-projektet.

Solvens II-direktivet blev vedtaget i 2009 og er den mest vidtrækkende ændring på forsikringsområdet i mere end 20 år. Med Solvens II indføres der nye regler om kapitalkrav for forsikringsselskaber og pensionskasser, som medfører at kapitalkravet i højere grad reflekterer virksomhedernes risikoprofil.

Hovedformålet med reguleringen er:

  • at give forsikringstagerne betryggende beskyttelse,
  • at give forsikringsselskaberne ensartede regler indenfor det indre marked,
  • at øge europæiske forsikringsselskabers konkurrenceevne internationalt, og
  • at understøtte finansiel stabilitet.

Den 19. januar 2011 fremsatte Kommissionen forslag til Omnibus II-direktivet. Omnibus II indeholder forslag til ændring af Solvens II-direktivet for at specificere EIOPA's beføjelser under den nye tilsynsstruktur, herunder indenfor hvilke områder EIOPA kan fastlægge bindende tekniske standarder. Herudover indeholder Omnibus II ændringer til Solvens II-direktivet, som adresserer spørgsmål opstået i forbindelse med forberedelsen af implementeringen af direktivet, herunder implementeringsdatoen.

Oprindeligt skulle Solvens II-direktivet have trådt i kraft den 31. oktober 2012, men ikrafttrædelsen er gentagne gange blevet udskudt grundet behandlingen af Omnibus II-direktivet. På trialogmødet i november 2013 blev Kommissionen, Parlamentet og Rådet imidlertid enige om vedtagelsen af Omnibus II, som nu blot afventer endelig vedtagelse i februar 2014. Implementeringsdatoen for Solvens II-direktivet blev i den forbindelse aftalt til den 1. januar 2016.

Efter den endelige vedtagelse af Omnibus II kan Solvens II-forordningen samt de udfyldende bestemmelser og vejledningerne hertil færdiggøres og sendes i høring.

Fundamentet for Solvens II

Fundamentet for Solvens II består af:

  • kvantitative krav (hvordan en virksomhed skal beregne sit kapitalbehov),
  • kvalitative krav (en række krav til virksomhedernes risikostyringssystemer samt tilsynsprocesser), og
  • rapportering (det kræves at virksomhederne indberetter detaljerede risikooplysninger).

 

Oprettet d.  17.09.2007  og sidst redigeret d.  04.02.2011