Accept af cookies fra Finanstilsynet.dk

Finanstilsynet.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra Finanstilsynet.dk igen.

Accepter cookies Læs mere om cookies på Finanstilsynet.dk

Information om udstedelse af elektroniske penge med begrænset tilladelse

Elektroniske penge kaldes også e-penge

En begrænset tilladelse til udstede af elektroniske penge omfatter bl.a.:

  • Elektronisk registrerede fordringer, f.eks. forudbetalte gavekort, som kan anvendes til betaling af en begrænset række af artsbestemte varer eller tjenesteydelser, eksempelvis udelukkende byggematerialer og dertil artsrelaterede varer eller transport ydelser.
  • Elektronisk registrerede fordringer, f.eks. forudbetalte gavekort, som kan anvendes til betaling af varer og tjenesteydelser på et begrænset geografisk område eksempelvis butiks centre.
  • Elektronisk registrerede fordringer, hvor udstederens samlede forpligtelser i forbindelse med uindfriede elektroniske beløb på intet tidspunkt overstiger et beløb, der svarer til værdien af 5 mio. euro.

Løbende forpligtelser til en virksomhed med begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge

En virksomhed med begrænset tilladelse skal en gang årligt, senest den 1. april året efter, indsende en erklæring til Finanstilsynet om, at virksomheden opfylder betingelserne for at opretholde den begrænsede tilladelse. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysninger om de gennemsnitlige udestående elektroniske penge og skal være underskrevet af virksomhedens ledelse.

Hvis der sker ændringer i en virksomhed som har modtaget en begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge

En virksomhed der har modtaget en begrænset tilladelse skal snarest muligt underrette Finanstilsynet, hvis der sker ændringer i forhold til de oplysninger som Finanstilsynet har lagt til grund for udstedelse af tilladelsen.

En virksomhed som har fået en begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge, i medfør af § 39p, stk. 1, nr. 2 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, hvor udstederens samlede forpligtelser i forbindelse med uindfriede elektroniske beløb, på intet tidspunkt må overstige et beløb svarende til værdien af 5 mio. euro., skal være opmærksom på at den begrænsede tilladelse bortfalder, hvis virksomhedens samlede forpligtelser i forbindelse med uindfriede elektroniske beløb overstiger 5 mio. euro. Virksomheden har dog mulighed for, senest 30 dage efter at den har overskredet de 5 mio. euro., at ansøge om tilladelse som elektronisk pengeinstitut efter lovens § 39a og dermed foresætte sine aktiviteter.  

Sikring af modtagne midler

Finanstilsynet er ved at udarbejde en bekendtgørelse, som vil fastsætte regler for, hvordan en virksomhed med begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge skal sikre midlerne modtaget fra brugerne.

Administration og gebyr

Ved Finanstilsynets administration af loven pålægges udstedere af elektroniske penge  med en begrænset tilladelse  p.t. en  afgift på ca. 10.500 kr. årligt. Finanstilsynet gør opmærksom på, at beløbet er indeksreguleret, og kan derfor ændre sig en smule.

God skik

Udstedere af elektroniske penge skal drive deres virksomhed i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis på virksomhedsområdet. F.eks. i forhold til at virksomhedens markedsføring, som ikke må være vildledende.

 

Oprettet d.  21.06.2011  og sidst redigeret d.  04.11.2011