Karakterisering af udlånsbonitet

Karakter til udlånsbonitet

Karakter

Beskrivelse

3

Kunder med utvivlsom god bonitet

2a

Kunder med normal bonitet

2b

Kunder med visse svaghedstegn

2c

Kunder med væsentlige svaghedstegn, men uden objektiv indikation for værdiforringelse (OIV)

1

Kunder med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV)