Indberetning for udstedere (OASM)

Udstedere af værdipapiret optaget til handel på et reguleret marked i EU, er forpligtiget til hurtigst muligt at offentliggøre intern viden til markedet.

Samtidig med denne offentliggørelse skal udstedere med hjemland i Danmark indsende en kopi af de offentliggjorte oplysninger til Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser. En udsteder af aktier har Danmark som hjemland, hvis selskabet er et dansk registreret selskab, uanset om man er optaget til handel på et reguleret marked i Danmark eller et andet EU/EØS land, eksempelvis Norge.

Indberetning til Finanstilsynet af selskabsmeddelelser foretages ofte af en nyhedsdistributør i forbindelse med, at selskabet udsender oplysningerne til markedet. Det er muligt for selskabet selv at indberette informationerne via Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser.

Handelskalendere

 

Oprettet d.  19.06.2009  og sidst redigeret d.  05.02.2016

Kontakt

Finanstilsynets Børskontor hjælper med såvel faglig som teknisk support.

33 55 82 82

oasm@ftnet.dk

Intet billede - hvid baggrund