Finanstilsynets eksterne whistleblowerordning

Generelt om whistleblowerordningen

Finanstilsynets eksterne whistleblowerordning giver personer med særlig tilknytning til en finansiel virksomhed mulighed for gennem en særlig og anonym kanal at indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af den finansiel virksomhed, herunder pengeinstitutter, betalingsinstitutter, forsikringsselskaber, pensionsselskaber, finansielle formidlere, investeringsfonde, alternative investeringsfonde mv.

Herudover kan alle andre personer også indberette evt. overtrædelser af den finansielle lovgivning.

Finanstilsynets eksterne whistleblowerordning giver også mulighed for at indberette om potentielt markedsmisbrug. Markedsmisbrug dækker over insiderhandel, uretmæssig videregivelse af intern viden og markedsmanipulation i henhold til Markedsmisbrugsforordningen.

Du modtager en 16-cifret kode, som du skal bruge for at tilgå indberetningen igen.

Indberet til Finanstilsynets eksterne whistleblowerordning

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge ordningen til at whistleblowe om ikke finansielle virksomheder eller borgere, som, du mener, overtræder anden lovgivning som for eksempel skatte- og momslovgivningen, eller som sælger ulovlige produkter. Din indberetning vil muligvis være omfattet af den eksterne whistleblowerordning hos Datatilsynet. Det kan du læse mere om her.