Finanstilsynets vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed. Redegørelsen skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, og alle redegørelser kan også ses her på hjemmesiden.

Redegørelserne beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomhederne, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som Finanstilsynet giver på baggrund af inspektionerne. De finansielle virksomheder skal offentliggøre redegørelserne senest 3 dage efter, de modtager dem. Kort efter virksomhedernes egen offentliggørelse kan redegørelserne også findes her på siden.

Finanstilsynet kan også mellem inspektioner udarbejde en offentlig redegørelse om risikooplysninger, påbud eller påtaler, som vurderes at have betydning for virksomhedens kunder, aktionærer eller andre.

Redegørelserne kan sorteres alfabetisk, efter dato eller indenfor virksomhedsområde. Nedenfor ser du de seneste 20 redegørelser.

1116 resultater

 • Redegørelse om inspektion i Broager Spare-kasse
  Emne:
  2020, Redegørelser, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Broager Sparekasse. Inspektionen var en ordinær inspektion. De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Lollands Bank
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Lollands Bank. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S
  Emne:
  2020, Realkreditinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i december 2019 på inspektion i Realkredit Danmark A/S. Inspektionen omfattede en gennemgang af overvågningen af LTV (lånets størrelse sat i forhold til ejendommens værdi), restance- og nedskrivningsområdet, store lån og operationelle risici samt generel ledelse og styring (governance), herunder koncernforhold og brug af outsourcing.
 • Redegørelse om inspektion i Salling Bank A/S
  Emne:
  2020, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i januar 2020 på inspektion i Salling Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentlige risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde størst risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Merkur Andelskasse
  Emne:
  2020, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i december 2019 på inspektion i Merkur Andelskasse. Inspektionen var en ordinær inspektion. De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om ordinær inspektion i Fundmarket A/S
  Emne:
  2020, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2019 på ordinær inspektion i Fundmarket A/S. Finanstilsynet undersøgte på inspektionen de væsentligste risikoområder.
 • Redegørelse om inspektion i PFA Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i februar 2020 en ordinær inspektion af i PFA Bank A/S. På inspektionen blev de væsentligste risikoområder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der primært blev lagt vægt på bankens interne styring, outsourcing og koncernforhold.
 • Redegørelse om inspektion i Rise Flemløse Sparekasse
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i december 2019 på inspektion i Rise Flemløse Sparekasse. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Dan Exchange A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i Dan Exchange A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden som agent for Western Union Payment Services Ireland Limited (WUPSIL).
 • Redegørelse om inspektion i Vin og Tobak, 1001 Nat ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Øvrige
  Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i Vin og Tobak, 1001 Nat ApS
 • Redegørelse om inspektion i Drugstore v/Waqar Khalid (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvaskområdet, Øvrige
  Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i Drugstore v/Waqar Khalid.
 • Redegørelse om inspektion i Merkur Andelskasse (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger, Hvidvask, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet var i august 2019 på inspektion i Merkur Andelskasse. In-spektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løben-de tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens risi-kovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekend-skabsprocedurer, herunder overvågning af privatkunder og virksomheds-kunder.
 • Redegørelse om inspektion i United Africa I/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  Periods, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i United Africa I/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens overholdelse af reglerne om kundekendskab, overvågning, undersøgelse, underretning samt notering.
 • Redegørelse om inspektion i Nordic Express ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  Vurderinger, 2020
  Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i Nordic Express ApS. In-spektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løben-de tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens overholdelse af reglerne om kundekendskab, overvågning, undersøgelse, underretning samt notering.
 • Redegørelse om inspektion i Andelskassen Fælleskassen (hvidvaskområdet)
  Emne:
  Vurderinger, 2020
  Finanstilsynet var i oktober 2019 på inspektion i Andelskassen Fælleskas-sen. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kunde-kendskabsprocedurer, herunder overvågning af privatkunder og virksom-hedskunder.
 • Redegørelse om inspektion i DK Desi Bazar (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Vurderinger
  Finanstilsynet var i februar 2018 på inspektion i DK Desi Bazar v/ Mohammad Tariq. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens overholdelse af reglerne om kundekendskab, overvågning, undersøgelse, underretning samt notering.
 • Redegørelse om inspektion i Nykredit Realkredit A/S
  Emne:
  2020, Vurderinger, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet var i september-oktober 2019 på inspektion i Nykredit Realkredit. Inspektionen omfattede en gennemgang af restance- og nedskrivningsområdet, store lån, værdiansættelser af kontor- og forretningsejendomme samt LTV-overvågningen.
 • Redegørelse om inspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab
  Emne:
  2020, Forsikring og pension, Vurderinger
  Finanstilsynet var i perioden maj − juni 2019 på inspektion i Danica Pensi-on Livsforsikringsaktieselskab (herefter Danica Pension).
 • Redegørelse om inspektion i Nordea Kredit
  Emne:
  2020, Vurderinger, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet var i september 2019 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (Nordea Kredit).
 • Redegørelse om inspektion i Bedre Kredit ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Hvidvaskområdet, Øvrige, Vurderinger
  Finanstilsynet var den 13. september 2019 på inspektion i Bedre Kredit ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af privat- og erhvervskunder.
 • Redegørelse om inspektion i Domus Forsikring
  Emne:
  2020, Forsikring og pension, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober og november 2019 på ordinær inspektion i Domus Forsikring A/S.
 • Redegørelse om inspektion i Flex Funding A/S (betalingstjeneste- og hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i marts 2018 på inspektion i Flex Funding A/S. Inspektionen var en undersøgelse af betalingstjeneste- og hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden.
 • Redegørelse om inspektion i Tavex A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2018 på inspektion i Tavex A/S.
 • Redegørelse om inspektion i Østervrå Andelskasse
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i september 2019 på inspektion i Østervrå Andelskasse, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko. Finanstilsynet havde fokus på andelskassens forretningsmodel, ledelsens arbejde, kreditrisici samt kapital- og likviditetsforhold. Der var tale om en opfølgningsinspektion på den seneste inspektion i 2018.
 • Redegørelse om inspektion i Totalkredit A/S
  Emne:
  2020, Vurderinger, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet var i maj 2019 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Totalkredit A/S (Totalkredit).