Finanstilsynets vurderinger af finansielle virksomheder

Finanstilsynet udarbejder en kort redegørelse efter hver inspektion i en finansiel virksomhed. Redegørelsen skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, og alle redegørelser kan også ses her på hjemmesiden.

Redegørelserne beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomhederne, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som Finanstilsynet giver på baggrund af inspektionerne. De finansielle virksomheder skal offentliggøre redegørelserne senest 3 dage efter, de modtager dem. Kort efter virksomhedernes egen offentliggørelse kan redegørelserne også findes her på siden.

Finanstilsynet kan også mellem inspektioner udarbejde en offentlig redegørelse om risikooplysninger, påbud eller påtaler, som vurderes at have betydning for virksomhedens kunder, aktionærer eller andre.

Redegørelserne kan sorteres alfabetisk, efter dato eller indenfor virksomhedsområde. Nedenfor ser du de seneste 20 redegørelser.

1243 resultater

 • Redegørelse om IT-inspektion i Bankdata
  Emne:
  2021, Vurderinger, IT-inspektion
  Finanstilsynet har gennemført en IT-inspektion i Bankdata i perioden maj til november 2020.
 • Redegørelse om inspektion i Europæiske Rejseforsikring A/S
  Emne:
  2021, Vurderinger
  Finanstilsynet var i december 2018 på ordinær inspektion i Europæiske Rejseforsikring A/S.På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen omfattede blandt andet selskabets forretningsmodel, outsourcing, hensættelser, investeringsområdet, solvensopgørelse, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelsens arbejde, ledelsessystemet og det interne kontrolsystem.Den offentlige afmelding sker på et senere tidspunkt end normalt af årsager, der ikke er relateret til inspektionen i selskabet. Henset til den tid, der er gået siden inspektionens gennemførelse, er Finanstilsynet klar over, at forholdene i selskabet kan have ændret sig betydeligt.
 • Redegørelse om påbud til Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland – rettidig udsendelse af omkostningsrapporter
  Emne:
  2021, Vurderinger
  Finanstilsynet har konstateret, at Nordea Danmark ikke rettidigt har udsendt ex post-oplysninger om omkostninger og gebyrer til investeringskunder. Det har givet anledning til et påbud.
 • Redegørelse om inspektion hvidvaskinspektion i DLR Kredit A/S
  Emne:
  2021, Vurderinger, Hvidvask
  Finanstilsynet foretog i december 2020 en inspektion i DLR Kredit A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisation, risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning af privat- og erhvervskunder, virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt samt virksomhedens interne kontroller.
 • Redegørelse om inspektion i Dragsholm Sparekasse
  Emne:
  2021, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2020 på inspektion i Dragsholm Sparekasse. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Saxo Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Vurderinger, Pengeinstitutter, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i juni 2019 på inspektion i Saxo Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange, kundekendskabsprocedurer, overvågning af kunder og underretninger til Hvidvasksekretariatet.
 • Redegørelse om inspektion i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn
  Emne:
  2021, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2020 på inspektion i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn. Inspektionen var en ordinær inspektion.
 • Redegørelse om inspektion i Nykredit Realkredit A/S
  Emne:
  2021, Vurderinger
  Finanstilsynet var i juni 2020 på inspektion i Nykredit Realkredit.
 • Redegørelse om inspektion i Global Dental Insurance A/S
  Emne:
  2021, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober 2019 på ordinær inspektion i Global Dental Insurance A/S. På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen omfattede blandt andet selskabets forretningsmodel, outsourcing, hensættelser, investeringsområdet, solvensopgørelse, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelsens arbejde, ledelsessystemet og det interne kontrolsystem.
 • Redegørelse om inspektion i Lake Exchange ApS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2021, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2020 på inspektion i Lake Exchange ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen om-fattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer og overvågning af privat- og erhvervskunder
 • Redegørelse om inspektion i Arbejdsmarkedets Tillægspension
  Emne:
  2021, Forsikring og pension, Vurderinger
  Finanstilsynet var i marts 2019 på inspektion hos Arbejdsmarkedets Tillægspension (herefter ATP). Fokus for inspektionen var ATP’s investeringer i illikvid kredit, eksempelvis investeringer i porteføljer af udlån. Inspektionen skete som led i en tværgående inspektion, hvor samme tema bliver undersøgt i flere livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser samt ATP.
 • Redegørelse om inspektion i Dansk Boligforsikring
  Emne:
  2021, Vurderinger
  Finanstilsynet var i august 2020 på inspektion i Dansk Boligforsikring A/S. Inspektionen var en opfølgning på en ordinær inspektion, der blev gennemført i december 2017. Inspektionen i 2020 omfattede blandt andet selskabets politikker og retningslinjer, og funktionerne for henholdsvis aktuarområdet, risikostyring, compliance og intern audit. Desuden blev selskabets hensættelser og investeringer gennemgået.
 • Redegørelse om inspektion i P+, Pensionskassen for Akademikere for den del af investeringsporteføljen, der hidrører fra Juristernes og Økonomernes Pensionskasse
  Emne:
  2021, Forsikring og pension, Vurderinger
  Finanstilsynet var i august 2019 på inspektion i P+, Pensionskassen for Akademikere for den del af investeringsporteføljen, der hidrører fra Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Fokus for inspektionen var pensionskassens investeringer i illikvid kredit, eksempelvis investeringer i porteføljer af udlån. Inspektionen skete som et led i en tværgående inspektion, hvor samme tema bliver undersøgt i flere livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
 • Redegørelse om ordinær inspektion i Brickshare AIFM A/S
  Emne:
  2020, Investeringsområdet, Forvaltere af alternative investeringsfonde, Vurderinger
  Finanstilsynet var den 3. og 4. juni 2020 på inspektion i Brickshare AIFM A/S, der har en tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde (”FAIF”). Finanstilsynet har gennemført en ordinær inspektion, hvor de væsentligste områder er gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.
 • Redegørelse om inspektion i P/F Suduroyar Sparikassi
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet foretog i september 2020 inspektion af P/F Suduroyar Spari-kassi. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Djurslands Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i februar 2020 en undersøgelse i Djurslands Bank A/S. Undersøgelsen omhandlede blandt andet bankens praksis for governance i relation til gennemførsel af klassifikation på privat- og erhvervskunder, anvendelsen af klassifikationen i risikostyringen samt praksis for governance i forbindelse med udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.
 • Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Spar Nord Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i januar 2020 en undersøgelse i Spar Nord Bank A/S. Undersøgelsen omhandlede blandt andet bankens praksis for governance i relation til gennemførsel af klassifikation på privat- og erhvervskunder, anvendelsen af klassifikationen i risikostyringen samt praksis for governance i forbindelse med udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.
 • Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Fynske Bank A/S
  Emne:
  2020, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet gennemførte i februar 2020 en undersøgelse i Fynske Bank A/S. Undersøgelsen omhandlede blandt andet bankens praksis for governance i relation til gennemførsel af klassifikation på privat- og erhvervskunder, anvendelsen af klassifikationen i risikostyringen samt praksis for governance i forbindelse med udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.
 • Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Sparekassen Vendsyssel
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i januar 2020 en undersøgelse i Sparekassen Vendsyssel. Undersøgelsen omhandlede blandt andet sparekassens praksis for governance i relation til gennemførsel af klassifikation på privat- og erhvervskunder, anvendelsen af klassifikationen i risikostyringen samt praksis for governance i forbindelse med udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.
 • Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Sparekassen Kronjylland
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i januar 2020 en undersøgelse i Sparekassen Kronjylland. Undersøgelsen omhandlede blandt andet sparekassens praksis for governance i relation til gennemførsel af klassifikation på privat- og erhvervskunder, anvendelsen af klassifikationen i risikostyringen samt praksis for governance i forbindelse med udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.
 • Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i februar 2020 en undersøgelse i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. Undersøgelsen omhandlede blandt andet sparekassens praksis for governance i relation til gennemførsel af klassifikation på privat- og erhvervskunder, anvendelsen af klassifikationen i risikostyringen samt praksis for governance i forbindelse med udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.
 • Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet var i januar 2020 på inspektion i Alm. Brand Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisation på hvidvaskområdet, virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer herunder overvågning af kunder.
 • Redegørelse om IT-inspektion i Sydbank A/S
  Emne:
  2020, IT-inspektion, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet har gennemført en IT-inspektion i Sydbank A/S (Sydbank) i juni 2020.
 • Redegørelse om inspektion i Facit Bank A/S
  Emne:
  2020, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i september 2020 en inspektion i Facit Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentlige risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde størst risiko.
 • Redegørelse om inspektion i 2BSafe IVS (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2020, Hvidvaskområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet var i juni 2020 på inspektion i 2BSafe IVS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer samt virksomhedens overvågning af sine kunders transaktioner.