Redegørelse om risikooplysning til Faster Andelskasse

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Faster Andelskasse konstateret, at andelskassen har overskredet tilsynsdiamantens grænseværdi for store eksponeringer.

Sammenfatning

Summen af andelskassens 20 største eksponeringer er pr. ultimo 1. kvartal 2021 opgjort til 185,2 pct. af andelskassens egentlige kernekapital (CET1). Andelskassen har dermed overskredet grænseværdien på 175 pct. for store eksponeringer i tilsynsdiamanten.  

Faster Andelskasse har over for Finanstilsynet oplyst, at overskridelsen skyldtes en fejl, og at andelskassen har implementeret tiltag, der har nedbragt instituttets sum af store eksponeringer, så denne igen befinder sig under tilsynsdiamantens grænseværdi. 

Finanstilsynet vurderer, at andelskassens store eksponeringer og interne styring heraf udgør en forhøjet risiko og giver på den baggrund en risikooplysning. Mange store eksponeringer øger risikoen for ekstraordinære store tab, og andelskassen bør fremadrettet skærpe sin opmærksomhed på at sikre, at summen af andelskassens 20 største eksponeringer fastholdes under det til enhver tid gældende pejlemærke i tilsynsdiamanten.

Finanstilsynet vil nøje følge udviklingen i Faster Andelskasses store eksponeringer.